Archiwum - Numer 1/2015 - Czy w Europie warto uprawiać bez pługa?
Czy w Europie warto uprawiać bez pługa?
Fragment artykułu
Uprawa bezpłużna niesiel wiele korzyści, zarówno ekonomicznych, jak i przyrodniczych. Jednak ta technologia stawia przed naszym regionem geograficznym również wiele wyzwań. Wszak podejście do rolnictwa jest na europejskim podwórzu wciąż dość konserwatywne.