Bez Pługa / Archiwum

Rocznik 2018

Dobre plony roślin wymagają siarki

Siarka, jeden z podstawowych składników pokarmowych roślin, jeszcze do niedawna występowała w polskich glebach w nadmiarze. Opadające na powierzchnię gleby związki siarki nie tylko w pełni zaspokajały potrzeby roślin względem tego pierwiastka, ale w uprzemysłowionych regionach kraju działały wręcz fitotoksycznie, uszkadzając tkanki roślin. Pierwiastek ten nie był także na liście zaleceń nawozowych. Obecnie problemem światowego rolnictwa jest niedożywienie roślin siarką.
Numer: Bez Pługa 1/2018, strona 26