Bez Pługa / Archiwum
Kłopoty z zagęszczeniem gleby
Kłopoty z zagęszczeniem gleby
Gleba jest podstawą produkcji rolnej. Trzeba pamiętać o racjonalnym gospodarowaniu nią, tak aby nie zniszczyć struktury gleby, ponieważ prowadzi to do zmniejszenia plonowania roślin uprawnych. Do zasad dobrej praktyki rolniczej należy zatem dbałość o utrzymanie naturalnego potencjału plonotwórczego gleby, co wiąże się też z koniecznością unikania jej nadmiernego zagęszczenia.
Numer: Bez Pługa 6/2018, strona 18