Bez Pługa / Archiwum
Gleba jako agroekosystem
Gleba jako agroekosystem
W produkcji roślinnej gleba stanowi skomplikowany otwarty układ, kształtowany przez działalność człowieka. Z jednej strony wprowadzane są do niego takie składniki jak nawozy i środki ochrony roślin, z drugiej zaś wynoszone z plonem pierwiastki biogeniczne, których część przedostaje się do wody gruntowej. Zachowanie w równowadze tego agroekosystemu stanowi podstawowy cel działalności rolniczej.
Numer: Bez Pługa 6/2018, strona 23