Bez Pługa / Archiwum
Szkody łowieckie – bez większych zmian
Szkody łowieckie –  bez większych zmian
Szkody powodowane przez niektóre gatunki zwierząt łownych stanowią problem, który – mimo podjęcia w ostatnich latach wielu prób – nie został w Polsce rozwiązany. Znowelizowane w sierpniu tego roku akty prawne dotyczące odpowiedzialności za te szkody nadal nie są na tyle precyzyjne i spójne, by nie rodziły wątpliwości skutkujących konfliktami na linii rolnik-zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego (myśliwy). 
Numer: Bez Pługa 6/2018, strona 28