Formularz zamówienia e-prenumeraty
Rodzaj prenumeraty Cena brutto Liczba egz.
roczna (e-prenumerata) (6 kolejnych numerów) 50
Zamawiam prenumeratę począwszy od numeru:
przelew
12 1020 1042 0000 8102 0240 5918
Dane płatnika:
Dane odbiorcy:
Proszę wypełnić w przypadku, gdy dane odbiorcy są inne niż dane płatnika.
Korespondencja dodatkowa:
Dodatkowe informacje: