Bez Pługa / Agrii Polska: Innowacje w nasionach rzepaku
Agrii Polska należy do grona liderów w branży produkcji i dystrybucji nowoczesnych nawozów, materiału siewnego, płodów rolnych, pasz oraz środków ochrony roślin.
Przedstawione przez firmę nasiona rzepaku wyróżniają się wysoką zdrowotnością oraz potencjałem plonotwórczym, są wolne od chorób, szkodników, zanieczyszczeń i nasion chwastów. Exsor
Rzepak z pazurem
Nowa odmiana rzepaku hybrydowego o wyjątkowych właściwościach, wysokim zaolejeniu, polecana na ciężkie gleby
Rejestracja w Polsce: 2015
Hodowca: Monsanto
CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

 • Bardzo wysoki i stabilny plon nasion
  2013 - 111% wzorca – 57,9 dt/ha
  2014 - 109% wzorca – 52,1 dt/ha
 • Bardzo tolerancyjny w doborze stanowiska
 • Bardzo mocny wigor jesienny warunkuje możliwość siewu na glebach ciężkich i zlewnych z tendencją do zaskorupiania
 • Doskonały w warunkach opóźnionego siewu
 • Przydatność do najbardziej opóźnionego siewu w segmencie hybryd lub linii
 • Najwyższa odporność na ugięcie łanu
 • Przydatność na ciężkie gleby

PROFIL WCZESNOŚCI

exsor profil
 • Bardzo wysoki wigor jesienny: tolerancja opóźnionego siewu
 • Późniejszy wiosenny start
 • Najpóźniej rozpoczyna kwitnienie (różnica nawet 3-4 dni)
 • Średnio późny termin dojrzewania
 • Odmiana „ucieka” z kwitnieniem przed majowymi przymrozkami
 
Rumba
Maksimum plonu, maksimum przyjemności
 • Odmiana rzepaku hybrydowego o bardzo wysokim zaolejeniu, rekordowym plonie nasion i dużej zimotrwałości
 • Rejestracja w Polsce: 2011
  Hodowca: DSV
CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
 • Bardzo wysoki plon nasion i tłuszczu:
  2009 - 123% wzorca w badaniach COBORU
  2010 - 118% wzorca w badaniach COBORU
  2011 - 114% wzorca w badaniach COBORU Średnia z 3 lat 2009-11 to 119% - czołowa odmiana w badaniach! 2013 - 111% wzorca w badaniach COBORU
  2014 - 109% wzorca w badaniach COBORU
 • Bardzo duża tolerancja w zakresie wymagań środowiskowych
 • Wyniki powtarzalne we wszystkich rejonach kraju
 • Bardzo dobry wigor początkowy
 • Możliwa do wykorzystania do opóźnionego siewu
 • Wysoka odporność na ugięcie łanu

PROFIL WCZESNOŚCI

carvel profil
 • Bardzo wysoki wigor jesienny
 • Wiosenny start i początek elongacji wczesny
 • Wczesne, dość długie kwitnienie
 • Średnio wczesny termin dojrzewania
 
Vectra
Jedna z najchętniej wybieranych odmian
CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
 • Wysoki i stabilny plon nasion:
  2007-09 - 114% wzorca w badaniach COBORU
  2009 - 112% wzorca w badaniach COBORU
  2009-10 - 109,5% wzorca w badaniach COBORU
  2011 - 111% wzorca w badaniach COBORU
Odmiana obecna co roku w doświadczeniach porejestrowych COBORU
 • Najniższa zawartość glukozynolanów
 • Długi okres kwitnienia
 • Bardzo duża tolerancja w zakresie wymagań środowiskowych
 • Niezwykle stabilna, nie reaguje wahaniami plonu na zmiany pogody
 • Polecana na najsłabsze stanowiska w segmencie hybryd lub linii
 • Tworzy dużą ilość pędów bocznych
 • Zalecana do uprawy na terenie całego kraju

PROFIL WCZESNOŚCI

 • Wigor jesienny bardzo wysoki – doskonała do opóźnionego siewu
 • Wiosenny start i początek elongacji wczesny
 • Niezbyt wczesne, długie kwitnienie
 • Średnio późny termin dojrzewania
 
Kamillo
Najpotężniejszy w rodzinie
Odmiana rzepaku hybrydowego o wyjątkowej zdrowotności i wysokiej zimotrwałości
Rejestracja w Polsce: 2011 (UA, RU, RO)
Hodowca: Euralis
CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
 • Wysoki plon nasion (doświadczenia rejestrowe 2009-10)
  2009 - 121% wzorca (47,1 dt/ha)
  2010 - 111% wzorca (38,8 dt/ha)
  2009/10 - 116% wzorca 2009 + 9,8 dt/ha
  2010 + 4,1 dt/ha
  2009/10 + 7,0 dt/ha 2013 -109% wzorca w badaniach COBORU
  2014 -107% wzorca w badaniach COBORU
KAMILLO to rekordzista plonowania szczególnie na słabych stanowiskach. Swój potencjał pokazuje zwłaszcza na glebach lekkich i mniej zasobnych. Na dobrych stanowiskach osiąga wyniki bardzo zadowalające.
 • Polecana na najsłabsze stanowiska w segmencie hybryd lub linii
 • Najwyższa zdrowotność
 • Najwyższe zaolejenie

PROFIL WCZESNOŚCIZe względu na wysoki wigor startowy odmiana dobrze radzi sobie w warunkach opóźnionego siewu

 
 
Secure
Bezpieczeństwo plonu
Rzepak liniowy o bardzo wysokim zaolejeniu, jedna z najwierniej plonujących odmian.
Rejestracja w Polsce:
Hodowca: Monsanto
CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
 • Polecany do uprawy na glebach średnich do lepszych
 • Rozwija silny i głęboko sięgający system korzeniowy
 • Przydatność do najwcześniejszego siewu w segmencie hybryd lub linii
 • Niska biomasa
 • Łatwość uprawy
 • Długi okres kwitnienia
 • Wysoka odporność na ugięcie łanu
 • Największa szybkość zbioru

PROFIL WCZESNOŚCI

carvel profil
 • Średni wigor jesienny - nie zaleca się mocnego opóźnienia terminu wysiewu
 • Wiosenny start i początek elongacji średniopóźny
 • Niezbyt wczesne, ale bardzo długie kwitnienie
 • Dojrzewa później niż inne hybrydy
 
 
 
Ricky
Nowy mistrz wagi ciężkiej
 
Rzepak liniowy o bardzo wysokim zaolejeniu i wysokim potencjale plonowania, polecany na zasobne stanowiska.
Rejestracja: Węgry 2012
Hodowca: Saatzucht Donau
CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
 • Plon nasion:
  2010 - 118,4% wzorca (33,4 dt/ha)
  2011 - 101,2% wzorca (43,6 dt/ha)
 • Testowany w Polsce:
  2012 - 120,9% wzorca (44,4 dt/ha)
 • Wysoki potencjał plonowania
 • Wysoka odporność na ugięcie łanu
 • Najwyższe zaolejenie
 • Tworzy dużą ilość pędów bocznych
Przy tak dużym potencjale plonowania nie zaleca się siewu na najsłabszych i najmniej zasobnych stanowiskach.
Na glebach średnich i mocniejszych rozwija pełnię swoich możliwości.

PROFIL WCZESNOŚCI

carvel profil
 • Wigor jesienny średnio wysoki
 • Wiosenny start i początek elongacji wczesny
 • Bardzo szybko rozpoczyna kwitnienie, kwitnie nieco dłużej
 • Dojrzewa dość wcześnie
Alegria
Rzepak liniowy o bardzo wysokim zaolejeniu, jedna z najwierniej plonujących odmian.
Rejestracja w Polsce: 2010 (również DE / FR / DK)
Hodowca: Euralis
CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
 • Plon nasion:
  2011 - 104% wzorca w badaniach COBORU
  Średnia z 4 lat badań COBORU: 104% wzorca
 • Najwyższa zdrowotność
 • Najwcześniejsze dojrzewanie
 • Najwyższe zaolejenie
 • Przeciętne wymagania stanowiskowe
 • Zalecana do uprawy na terenie całego kraju

PROFIL WCZESNOŚCI

carvel profil
 • Wigor jesienny przeciętny, dopuszcza się lekkie opóźnienie terminu wysiewu
 • Wiosenny start i początek elongacji wczesny
 • Wcześnie rozpoczyna kwitnienie
 • Dojrzewa bardzo wcześnie, najwcześniejsza odmiana na rynku
 
 
 
 
Nectar
Rzepak liniowy chechujący się intensywnym kwitnieniem, dedykowany do wczesnego siewu.
Rejestracja:
Hodowca: Euralis
CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
 • Plon nasion wysoki i bardzo stabilny w wieloleciu w Polsce:
  107% wzorca w badaniach porównawczych COBORU w Polsce w latach 2003-2004
 • Moc plonowania pokazuje na lepszych stanowiskach
 • Średnia odporność na niższe pH
 • Ze względu na słabszy wigor startowy odmiana nie nadaje się do opóźnionego siewu

PROFIL WCZESNOŚCI

nectar profil
 • Wigor jesienny powolny
 • Wiosenny start i początek elongacji średnio późny
 • Kwitnienie rozpoczyna średnio wcześnie, kwitnie intensywnie
 • Dojrzewa nieco później
 
 
 
 
 
 

Brazzil

Rzepak liniowy o wysokim wigorze jesiennym, przydatny na słabsze stanowiska