Bez Pługa / Agrotronika – nowa edycja studiów
Pomysł uruchomienia studiów dyplomowych o takim profilu powstał w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i wynikał z zapotrzebowania rynkowego. Agrotronika (a właściwie Agromechatronika) jest obecna teraz we wszystkich nowoczesnych maszynach i pojazdach rolniczych. Przekazywana wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala rozwiązywać samodzielnie wiele problemów technicznych, a przede wszystkim zrozumieć funkcjonowanie tych systemów.

Aktualnie 12. słuchaczy tego studium kończy I moduł tzw. merytoryczny SP-A, a część będzie kontynuowała naukę na 3. semestrze realizując dodatkowo moduł dydaktyczny. Słuchacze są zadowoleni z programu studiów, o czym świadczą pochlebne wypowiedzi.


Panel ćwiczeniowy do rozwiązywania zadań praktycznych z sensoryki i aktoryki

Zachęcamy do zarekrutowania się na kolejną edycję, która rozpocznie się już 15 stycznia 2018 r. i będzie trwała miesiąc.Studia  trwają dwa lub trzy semestry i są skierowane głównie do przedsiębiorców rolnych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat nowoczesnej techniki rolniczej. Oferta edukacyjna IIB UPP jest skierowana także dla serwisantów maszyn rolniczych oraz nauczycieli, chcących kształcić w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515.Podczas 230 godzin zajęć ćwiczeniowych, wykładowych i seminariów omawiane są szczegółowo sensoryka, aktoryka, elektronika, automatyka, sterowniki programowalne, układy mechatroniczne w maszynach i pojazdach rolniczych, systemy wymiany danych, diagnostyka komputerowa, systemy informatyczne do zarządzania produkcja roślinną i zwierzęcą, systemy CAD, GNNS i telemetryczne w rolnictwie oraz zagadnienia rolnictwa precyzyjnego. Uwzględnione są także praktyki z produkcji roślinnej (Akademia Claasa w Niepruszewie) oraz produkcji zwierzęcej (Lely East).Wykładowcami są doświadczeni pracownicy naukowi Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jak również eksperci z firm takich jak Claas Polska Sp. z o.o., John Deere Polska sp. z o.o., Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o. o., KST Konsulting Sp. z o.o., Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o. o. oraz Agrocom Polska.

Nie można nie wspomnieć tu o olbrzymim sukcesie naszego wykładowcy Pana mgra inż. Jerzego Koronczoka właściciela firmy Agrocom, która to firma jako pierwsza w historii znalazła się w gronie medalistów targów Agritechnica. Srebrny medal Innovations Commission 2017 Agrocom Polska zdobyła za system szacowania szkód Smart Crop Damage Identification SCDI.Wizyta w oborze w Szczepankowie, zgarniacze obornika GEA, dwa roboty udojowe Astronaut A4 oraz robot do podgarniania paszy Juno firmy LelyWięcej informacji o SP-A (regulamin rekrutacji, koszty, program studiów i terminy zjazdów) na stronie
http://www1.up.poznan.pl/iib1/agrotronika.php.
 
Karol Durczak
kierownik SP-A