Bez Pługa / Agrotronika – nowe studia podyplomowe na UP w Poznaniu
Z początkiem semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 (marzec 2017) Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu uruchamia 1 edycję studiów podyplomowych o nazwie Agrotronika. Studia te są odpowiedzią Uniwersytetu na płynące ze szkół rolniczych zapytania o możliwość dokształcania nauczycieli nowego zawodu - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.


Studia podyplomowe Agrotronika (SP-A) będą realizowane w Instytucie Inżynierii Biosystemów (IIB) i w zależności od wyboru przyszłych studentów będą trwały 2 lub 3 semestry. Dłuższy wariant (350 h zajęć dydaktycznych) przygotowuje do nauczania kolejnego przedmiotu – moduł 4 (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Studia dwusemestralne (250 h dydaktycznych) skierowane są natomiast do osób już pracujących lub planujących podjęcie pracy w punktach handlowych oraz serwisach pojazdów i maszyn rolniczych. Omawiana tematyka na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych powinna zainteresować także aktualnych użytkowników nowoczesnego sprzętu rolniczego oraz osoby zarządzające parkiem maszynowym lub gospodarstwem rolnym.

Program studiów obejmuje zasady funkcjonowania systemów mechatronicznych stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych, w tym: sensorykę, aktorykę, elektronikę, automatykę i sterowniki programowalne. Wśród zagadnień realizowanych w trakcie studiów znajdą się również: systemy nawigacji GNSS, rolnictwo precyzyjne oraz systemy informatyczne do zarządzania produkcją roślinną i zwierzęcą. Program studiów przewiduje także zajęcia praktyczne w wymiarze 50 h, które prowadzone będą przez ekspertów z takich firm jak: Claas, John Deere, Lely, Kuhn oraz Centrum Szkolenia Motoryzacji w Poznaniu. Natomiast moduł dydaktyczny, przeznaczony dla nauczycieli, poprowadzą instruktorzy CKE, zatrudnieni jako nauczyciele w Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu.

Studia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym, tj. zjazdów sobotnio-niedzielnych (6-7 zjazdów semestrze). O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, co najmniej pierwszego stopnia, tj. posiadający tytuł magistra, inżyniera lub licencjata. Rekrutacja na studia prowadzona będzie bezpośrednio przez sekretariat SP-A (pok. A-15 w IIB), a termin jej rozpoczęcia planowany jest na 16 stycznia. Aktualne informacje SP-A publikowane będą na stronie internetowej Instytutu www.up.poznan.pl/iir/.
 
Kierownik SP-A
Karol Durczak