Bez Pługa / Bakteriami w słomę

Czas żniw to także początek cyklu kolejnej uprawy. Warunkiem jej powodzenia jest dobre przygotowanie gleby pod zasiew kolejnych roślin. Nieprawidłowe zagospodarowanie słomy na polu prowadzi do przeszkód w rozwoju kolejnych roślin, co z kolei przekłada się na ich niższy plon. 

 

Podstawowym warunkiem dobrej gospodarki słomą jest jej dobre pocięcie i równe rozrzucenie na powierzchni pola przez kombajn. Kolejnym doprowadzenie do jej szybkiego rozkładu i mineralizacji. Najlepiej gdy te procesy zachodzą w sposób jak najbardziej zgodny z naturą. Kierując się tym tropem firma Intermag postanowiła poszukać innowacyjnych rozwiązań u źródła, czyli w naturze, która już od tysięcy lat potrafi sobie z tym radzić. Nie byłoby to możliwe bez inwestycji w nowoczesne technologie. Jak mówi prezes firmy Intermag należy do elity polskich przedsiębiorstw jeśli chodzi o wydatki na działalność badawczo-rozwojową. W ciągu ostatnich pięciu lat firma zainwestowała ponad 20 mln złotych w rozbudowę zaplecza produkcyjnego umożliwiającego badania biologiczne i chemiczne na roślinach. W nowoczesnych laboratoriach firma prowadziła już od kilku lat prace nad nową generacją produktów opartych na mikroorganizmach oraz ich metabolitach.Pierwszym z produktów stworzonych w wyniku tych badań jest biopreparat.

BACTIM SŁOMA
Ten opatentowany produkt przeznaczony jest do dekompozycji resztek pożniwnych znajdujących się na polach. Jak informuje kierownik projektu Marcin Oleszczak, Bactim Słoma zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii: Bacilius subtilis szczep B00105 i Bacilius licheniformis szczep B00106. Warto podkreślić, ze bakterie Bacilius są szeroko rozpowszechnione w naturze i występują zarówno w glebie jak i wodach słonych i słodkich oraz w żywności. Ich powszechność oznacza także, że są bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Charakteryzują się również szybką dynamiką wzrostu i wydajnym systemem syntezy różnorodnych enzymów, a dodatkową cechą wybranych do stworzenia preparatu szczepów jest ich bardzo wysoka aktywność celulolityczna. Wytwarzają one enzymy z grupy celulaz, które przyśpieszają jej rozkład uwalniając tym samym składniki odżywcze zawarte w resztkach pożniwnych. Uwolnione substancje odżywcze z racji swego pochodzenia są dużo łatwiej i szybciej dostępne dla kolejnych roślin. 

STOSOWANIE
Jak poinformował Radosław Wilk – kierownik ds. projektów badawczo-rozwojowych, zalecana dawka biopreparatu to 1-2 l/ha w 300-400 litrów cieczy roboczej. Przed stosowaniem producent zaleca rozdrobnienie słomy tak aby była jak największa powierzchnia styku dla bakterii. Zaleca się oprysk średniokroplisty, w czasie aplikacji należy unikać nadmiernego nasłonecznienia, a tuż po wykonaniu zabiegu należy płytko wymieszać zastosowany środek z  resztkami pożniwnymi. Dawkę 1l/ha zaleca się w sytuacji stosowania nawożenia ścierniska azotem. Zastosowane w preparacie szczepy bakterii znajdują się w formie przetrwalników zwanych endosporami, które zabezpieczają bakterie przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. Dopiero po zastosowaniu, kiedy to endospory znajdą się w odpowiednich warunkach następuje „uruchomienie” działania bakterii. W czasie dwuletnich testów polowych stwierdzono dodatkowe zalety wynikające z działania szczepu Bacilluslicheniformis. Mianowicie ma on zdolność solubilizacji fosforu co przekłada się na  udostępnienie kolejnym roślinom fosforu uwstecznionego w tzw. depozycie glebowym, oraz zwiększeniu przyswajalności fosforu ze stosowanych nawozów sztucznych. Po zastosowaniu Bactim Słoma zaobserwowano również lepsze wschody roślin oraz ich większy wigor w początkowych fazach rozwoju, spowodowane jest to wzrostem ilości mikro i makro składników oraz stabilizacją odczynu pH gleby podczas rozkładu resztek pożniwnych. Dzięki bakteriom następuje również wzrost próchnicy glebowej. Pozostaje mieć nadzieję, że szerokie zastosowanie biopreparatu Bactim przez polskich rolników doprowadzi do polepszenia jakości gleb w kraju.