Bez Pługa / Bessy na rynku ciągników ciąg dalszy
Ubiegły rok dla producentów ciągników rolniczych okazał się kolejną porażką. Wyniki sprzedaży nowych traktorów w okresie styczeń-kwiecień 2017 r. dowodzą, że popyt na te maszyny nadal spada. Jednakże jak wynika z badań prowadzonych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR) branża maszyn rolniczych oczekuje, że do końca tego roku sytuacja na rynku ciągników ulegnie poprawie.

Od pięciu lat producenci ciągników rolniczych, sprzedający swoje maszyny na polskim rynku, nie mają powodów do zadowolenia. Po rekordowych latach 2011–2012 nastąpił znaczny spadek sprzedaży nowych traktorów. Zła koniunktura na rynku utrzymała się także w 2016 roku. Z powodu braku środków finansowych z funduszy unijnych oraz niekorzystnych cen płodów rolnych rolnicy rzadziej decydowali się na zakup nowych ciągników. Do końca kwietnia 2017 r. w Polsce zarejestrowano 2724 nowe ciągniki, co jest wynikiem o 4% gorszym od ubiegłorocznego i o 60% słabszym w porównaniu z 2012 r. Lepsza koniunktura panowała na rynku ciągników używanych. W okresie styczeń-kwiecień 2017 r. zarejestrowano 6304 ciągniki z drugiej ręki (o 515 sztuk więcej niż przed rokiem). Przewaga „używek” nad nowymi ciągnikami utrzymuje się od 2014 r.

Od pięciu lat w Polsce utrzymuje się niekorzystna tendencja na rynku ciągników rolniczych. 

Sprzedaż ciągników niższa niż przed rokiem
Jak wynika z obserwacji tendencji na rynku ciągników, najgorszym miesiącem jest styczeń. W kolejnych miesiącach pierwszego kwartału ma miejsce poprawa koniunktury, która utrzymuje się do połowy roku. Od trzeciego kwartału liczba rejestracji ciągników zmniejsza się. W styczniu tego roku w Polsce zarejestrowano 533 nowe ciągniki. Jest to wynik o 60 sztuk lepszy od ubiegłorocznego, ale zdecydowanie gorszy w porównaniu ze styczniem 2012 r. (1293 sztuki). Wzrost sprzedaży nowych ciągników w lutym był nieznaczny (555 sztuk). Lepsze wyniki sprzedawcy traktorów osiągnęli w marcu. Jednakże liczba zarejestrowanych 910 nowych ciągników była o 30 sztuk mniejsza od ubiegłorocznej. W porównaniu z 2012 r. był to wynik ponad trzykrotnie gorszy. Znaczne załamanie koniunktury nastąpiło w kwietniu. W czwartym miesiącu 2017 r. zarejestrowano 726 nowych traktorów, 125 sztuk mniej niż przed rokiem. Tegoroczny kwiecień okazał się dla sprzedawców ciągników najgorszym miesiącem od 2012 r.


Sprzedaż nowych ciągników w pierwszych czterech miesiącach 2017 r. była najniższa w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich.

Liderem na rynku nowych ciągników nadal pozostaje New Holland. Drugie miejsce na podium zajął Zetor, zaś trzecie Kubota. 

Rejestracje w podziale na segment mocy
W strukturze rejestracji w okresie styczeń-kwiecień 2017 r., podobnie jak w roku poprzednim, dominowały ciągniki o mocy 50-74 KM (44,2%). Do końca kwietnia zarejestrowano w tym segmencie mocy 1205 nowych ciągników. Jest to wynik o 7% gorszy od ubiegłorocznego. Natomiast w drugim pod względem popularności segmencie mocy (<50 KM) odnotowano wzrost o 14%. W ciągu czterech pierwszych miesięcy 2017 r. rolnicy zarejestrowali 545 nowych ciągników małej mocy. Największy spadek liczby rejestracji w analizowanym okresie (25%) odnotowano w segmencie ciągników o mocy 100–129 KM, zaś największy wzrost (27%) w grupie maszyn dysponujących mocą 130–159 KM. Do końca kwietnia 2017 r. rolnicy zarejestrowali 40 nowych ciągników o mocy > 210 KM (o 5 sztuk mniej niż przed rokiem). Od początku roku wzrastała średnia moc zarejestrowanych ciągników. W styczniu wynosiła ona 67,9 KM, zaś w kwietniu 80,7 KM.

Największą popularnością cieszą się ciągniki o mocy 50–74 KM.

Liderzy polskiego rynku
Pozycję liderów na rynku nowych ciągników od lat utrzymują firmy New Holland, John Deere i Zetor. W tym roku popyt na ciągniki tych producentów zmniejszył się w porównaniu z poprzednimi latami. Pozycję lidera w tym roku utrzymała firma New Holland. Do końca kwietnia 2017 r. zarejestrowano 440 ciągników tego producenta. Jest to wynik porównywalny z analogicznym okresem poprzedniego roku (442 sztuki), ale zdecydowanie gorszy od liczby rejestracji w 2015 r. (651 sztuk). Spadek sprzedaży odnotował koncern John Deere. Liczba zarejestrowanych nowych ciągników tego producenta na koniec kwietnia br. roku wyniosła 294 sztuki, podczas gdy rok wcześniej była o 100 sztuk wyższa. Amerykański koncern w ten sposób utracił pozycję na podium liderów, na którym zastąpiła go Kubota z liczbą rejestracji 312 sztuk. Lepsze wyniki w sprzedaży w tym roku osiągnął Zetor, zajmując drugą pozycję w czołówce najpopularniejszych producentów. Liczba rejestracji czeskich ciągników na koniec kwietnia wyniosła 323 sztuki. W 2015 r. Zetor zajął trzecią pozycję na rynku z liczbą rejestracji 551 sztuk.
Pierwszy kwartał zakończył się lepszymi wynikami dla firmy Deutz-Fahr i Ursus. Liczba zarejestrowanych ciągników Deutza była o 110 sztuk większa niż przed rokiem i wyniosła 298, co oznacza nieco lepszy wynik od John Deere’a. Do końca kwietnia zarejestrowano 196 nowych Ursusów, o 10 więcej niż przed rokiem i 70 sztuk więcej niż w 2015 r.

Na podium najpopularniejszych ciągników w tym roku znalazł się model Ursus C-380. Do końca kwietnia 2017 r. zarejestrowano 119 sztuk tych traktorów. 

Sprzedaż w ujęciu regionalnym
Najwięcej nowych ciągników jest rejestrowanych w województwie mazowieckim, na które przypada około 18% rejestracji ogółem w kraju. Do końca kwietnia 2017 r. na Mazowieckiem zarejestrowano 476 nowych ciągników, o 58 sztuk mniej niż rok wcześniej. Wzrósł natomiast popyt na ciągniki z drugiej ręki. W ciągu czterech miesięcy rolnicy zarejestrowali 915 używanych traktorów, podczas gdy rok wcześniej 835 sztuk.
Spadek liczby rejestracji nowych ciągników odnotowano także w Wielkopolsce, która zajmuje drugą pozycję pod względem wielkości popytu te maszyny. Do końca kwietnia 2017 r. zarejestrowano 287 ciągników, o 55 mniej niż przed rokiem. Liczba zarejestrowanych używek w porównaniu z ubiegłym rokiem była wyższa o 161 sztuk i wyniosła 838.
Wzrost popytu na nowe ciągniki odnotowano w województwie podlaskim, gdzie zarejestrowano 279 sztuk. O 40 sztuk wzrosła w tym województwie liczba zarejestrowanych ciągników używanych.

Najpopularniejsze modele
Dotychczas najpopularniejszym modelem w Polsce był Zetor Major 80. W tym roku został on zdetronizowany przez Ursusa C-380. Drugie miejsce na podium zajął 75-konny uniwersalny ciągnik Deutz-Fahr Agrolux 410 oferowany w wersji dla mniej zamożnych rolników. Do końca kwietnia 2017 r. zarejestrowano 85 sztuk 410-tek, podczas gdy rok wcześniej 32. Podium zamyka 86-konny ciągnik New Holland TD 5.85. W serii New Holland TD5 jest dostępny model 105 o mocy 107 KM, który w rankingu popularności w tym roku znalazł się na piątej pozycji.
 
na podst. inform. Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR) opr. dr inż. Jacek Skudlarski