Bez Pługa / Bezopryskowy fungicyd - Systivia 333 FS
Pierwszy bezopryskowy fungicyd w jęczmieniu jarym i ozimym
 
Już od momentu siewu Systiva® zaczyna działać, chroniąc nasiona i młode rośliny przed porażeniem, nawet przez kilka miesięcy. W ten sposób rośliny rozpoczynają wegetację zdrowsze. Dzięki niej nie trzeba się już martwić zabiegiem fungicydowym, tę rolę przejmuje Systiva® zastosowana podczas zaprawiania. Systiva® zmieni całkowicie Państwa podejście do ochrony jęczmienia.


 

Zalety produktu

  • Ochrona nalistna już od kiełkowania
  • Masz więcej czasu na inne prace wiosną
  • Widzisz silne i zdrowe rośliny juz od siewu
  • Zbierasz wysokie plony nawet w niekorzystnych warunkach


Wzmocnienie wigoru roślin i lepsze przygotowanie do zimy

Standardowe triazole mogą opóźniać wschody. Systiva® 333 FS jest pod tym względem preparatem bardzo bezpiecznym. Na podstawie badań polowych stwierdzono, że w normalnych warunkach nasiona po zabiegu Systivą wykazują o 7% wyższe wschody w stosunku do kontroli, będąc jednocześnie bardziej odpornymi na czynniki stresowe, takie jak upał, susza czy mróz. Obserwuje się również znaczne przyspieszenie kiełkowania dzięki zastosowanej Systivie w porównaniu do zaprawy tradycyjnej i kontroli.

Intensywniejsze kiełkowanie i wyższe wschody roślin na hektarze stanowią podstawę do uzyskania zadowalających plonów.

Rośliny potraktowane Systivą wytwarzają dłuższy i silniejszy system korzeniowy. Ten efekt fizjologiczny można zaobserwować także w sytuacji braku porażenia. Niezależne badania laboratoryjne i polowe pokazują, że rośliny po zastosowaniu Systivy cechują się większym wigorem, zaś masa systemu korzeniowego u młodych roślin może wzrosnąć aż o 36%. W porównaniu z niepoddaną zabiegowi próbą kontrolną, oprócz wzmocnienia systemu korzeniowego następuje także wydłużenie korzeni o nawet 29%. Dzięki mocniejszym i dłuższym korzeniom rośliny mogą wydajniej pobierać wodę i składniki mineralne, takie jak na przykład azot. Daje to podstawę do optymalnego wzrostu szczególnie w trudnych warunkach, na przykład na słabszej glebie lub w dłuższych okresach suszy.

Ochrona nalistna już od kiełkowania

Tradycyjne zaprawy nasienne służą przede wszystkim do zwalczania infekcji odnasiennych i odglebowych, natomiast nie zapewniają skutecznej ochrony przeciw chorobom liści. Systiva® 333 FS, podobnie jak solidny fungicyd nalistny zapewnia długotrwały efekt z szerokim spektrum zwalczanych chorób liści, lecz swoje działanie rozpoczyna znacznie wcześniej, bo już od momentu kiełkowania. Wczesne porażenie liści skutkuje gorszym plonowaniem. Zwalczanie chorób od momentu siewu pozwala roślinom uzyskać lepsze warunki wzrostu i rozwoju już na starcie. Skuteczniejsza eliminacja najwcześniejszych infekcji pozwala obniżyć presję rynchosporiozą, mączniakiem prawdziwym i plamistością siatkową przez większą część wegetacji. Rośliny po zabiegu Systivą dłużej pozostają zielone, dzięki czemu mogą maksymalnie wykorzystać swój potencjał plonowania. 

Źródło: Informacja prasowa BASF