Bez Pługa / Bezorkowy Dzień Dziecka
Redakcja "Bez Pługa" organizuje konkurs  plastyczny dla dzieci naszych Czytelników. Niech chwycą w rączki kredki, flamastry czy farby i narysują swoją wizję bezorkowej pracy na polu.
Dorośli niech następnie prześlą zeskanowane rysunki na adres:
redakcja@bezpluga.pl z dopiskiem „Bezorkowy Dzień Dziecka”. Prace można przesyłać do 28 maja. 
Jury złożone z przedstawicieli naszej redakcji wybierze trzy najurodziwsze dzieła małych rolników i nagrodzi ich zabawkami.Źródło: Redalcja "Bez Pługa".