Bez Pługa / Biopreparaty na żyzną glebę i witalne rośliny
Firma Agroconsult jest obecna na polskim rynku od 16 lat. Swoją działalność zaczynała od hodowli zachowawczej trzmiela ziemnego w celu zachowania gatunku. Obecnie w jej ofercie znajduje się szeroka gama biopreparatów, opartych na aminokwasach, algach, grzybach, bakteriach i mikroorganizmach, które wspierają rozwój i plonowanie roślin oraz poprawiają właściwości fizyczne gleby. W rozmowie z Jerzym Maciejewskim, właścicielem firmy Agroconsult, starałam się dowiedzieć, czy biopreparaty są rozwiązaniem na gospodarowanie w harmonii z naturą i ochroną środowiska.

Pan Jerzy Mciejewski, właściciel firmy Agroconsult, uważa że w przyszłośc i rolnictwo będzie zmierzało w stronę coraz większej ochronny biologicznej oraz produkcji rolnej zgodnej z naturą.

Obecnie oferta firmy Agroconsult jest bardzo bogata. Przykładowo produkty z gamy Penergetic wspierają rolnika w pracy, przynoszą pozytywne efekty poprzez zwiększenie wydajności upraw i poprawę właściwości fizycznych gleby, ale ich działanie nie do końca jest jasne.
Natura to ogromna siła, o której tak naprawdę niewiele wiemy. Ideę Penergetica, opatentowanego przez Szwajcarów, można scharakteryzować jako „krąg życia”, zamykający w harmonijną całość oddziaływanie pomiędzy roślinami, zwierzętami, człowiekiem, glebą i wodą. Firma Penergetic w swoich opracowaniach podkreśla, że nie możemy wykluczyć, że rośliny – podobnie jak ludzie – potrafią się ze sobą komunikować i wymieniać informacje. Może nawet potrafią to robić o wiele lepiej niż ludzie, są starsze od nas, były pierwsze na ziemi, są lepiej przystosowane.(...)

Koncepcja Penergetica zakłada, że można przekazać roślinom pewne informacje, ukierunkować je, dać im możliwość przygotowania się na niekorzystne warunki stresowe, nie zaburzając jednocześnie ich równowagi biologicznej. Idea firmy to powrót do gospodarowania bardziej naturalnego, z ograniczeniem stosowania ŚOR i nawozów.

Jakich zatem efektów możemy się spodziewać, stosując biopreparaty z gamy Penergetic?
Penergetic podany w dawce 200– 400 g/ha stwarza idealne warunki do rozwoju roślin. Preparaty te inicjują naturalne procesy, które zmieniają strukturę gleby. Można powiedzieć, że są aktywatorem jej życia. Przyczyniają się do rozwoju życia biologicznego, stymulując rozwój bakterii tlenowych i redukując bakterie beztlenowe. W glebie zachodzą intensywne procesy humifikacji, zwiększa się zawartość substancji organicznej i pojemność wodna, likwidowana jest podeszwa płużna. Przy prawidłowo zastosowanych biopreparatach możemy zwiększyć zawartość substancji organicznej o 0,1–0,2% w ciągu roku.

Co dzieje się z roślinami po zastosowaniu Penergetica i Azotera?
Zastosowanie Penergetica może przedłużyć wegetację kukurydzy czy pszenicy o dwa, trzy tygodnie. Bakterie z Azotera pochłaniają azot mineralny, zmieniając go w formę organiczną, którą oddają roślinie przez cały okres wegetacji, aż do jesieni. Dodatkowo bakterie te, zależnie od warunków glebowych, są w stanie wytworzyć od 40 do 120 kg czystego azotu na hektar. Zamieniają azot mineralny na formę organiczną, nie tylko dostępną dla roślin, ale też trudno wymywalną. Penergetic stymuluje rozwój korzystnej mikro- i makroflory glebowej, jednocześnie eliminując rozwój bakterii beztlenowych, odpowiedzialnych za procesy gnilne w glebie.(...)


W ofercie firmy Agroconsult znajduje sie szeroka gama biopreparatów, opartych na aminokwasach, algach, grzybach, baktriach i mikroorganizmch, które wspierają rozwój i plonowanie roślin oraz poprawiają właściwości fizyczne gleby. 

Czy wasze produkty są przeznaczone dla określonej grupy czy rodzaju roślin, czy są to środki uniwersalne?
Obecnie mamy produkty, które można stosować do wszystkich rodzajów roślin uprawnych i szklarniowych. Nasze preparaty są produktami naturalnymi z dodatkiem bakterii czy aminokwasów roślinnych, które pozyskiwane są z zarodków pszenicy i kukurydzy.

Jak należy je stosować? Czy wystarczy przeprowadzić jeden zabieg w sezonie?
Najczęściej dla uzyskania poprawy wystarczy już jeden zabieg z użyciem Penergetica, ale dla optymalnych efektów zalecamy powtórzyć go dwa, trzy razy w sezonie. Preparaty aminokwasowe zalecamy dodawać do każdego zabiegu ochrony roślin, o ile producent środka ochrony nie wyklucza mieszania preparatu, w ilości 0,25–0,5 l/ha. Dla preparatów opartych na aminokwasach zaleca się przeprowadzić zabieg dwa – cztery razy, stosując 0,5–1,5 l/ha.

Rolnicy są coraz bardziej świadomi, zwracają większą uwagę na ochronę środowiska. Wzrasta też świadomość konsumentów, którzy częściej zaczynają sięgać po produkty ekologiczne, chcą otrzymywać zdrową i pełnowartościową żywność. Jestem przekonany, że w przyszłości rolnictwo będzie zmierzało w stronę coraz większej ochrony biologicznego życia gleb oraz produkcji rolnej zgodnej z naturą - mówił pan Jerzy Maciejewski.


Perifolis to silikonowy adiuwant rolniczy do  zabiegów dolistnych. Preparat poprawia efektywność i skuteczność zabiegów ochrony i nawożenia dolistnego.


Z Jerzym Maciejewskim
rozmawiała dr inż. Małgorzata Powałka