Bez Pługa / Brokuły w uprawie pasowej

W dniu 20 czerwca redakcja „Bez Pługa” brała udział w spotkaniu polowym organizowanym przez Syngentę Polska oraz Firmę Czajkowski. Miejscem spotkania było gospodarstwo państwa Joanny i Macieja Czajkowskich w miejscowości Sokołowo, koło Golubia Dobrzynia. Impreza poświęcono projektowi EasyBroQ oraz nowoczesnej technologii uprawy warzyw polowych.

 

Projekt pod nazwą EasyBroQ, realizowany przez firmę Syngenta, ma pozwolić na uprawę brokułów, które można będzie zbierać mechanicznie, uzyskując surowiec w postaci gotowych do zamrażania różyczek. Prowadzone badania mają wpłynąć na zmianę produkcji tych warzyw na potrzeby przemysłu chłodniczego. W projekcie testowana jest nowa generacja odmian brokułów o wyjątkowym kształcie i osadzeniu róży na roślinie. Pod lupą znalazł się także specjalnie skonstruowany kombajn do zbioru i różyczkowania roślin bezpośrednio na polu.
Podczas spotkania, pomimo ulewy odbył się pokaz sadzenia rozsady brokułu w technologii strip-till agregatem Czajkowski serii ST. W programie imprezy zaprezentowały się również dwie firmy oferujące sadzonki warzyw szklarniowych i gruntowych – Grupa Producentów Rozsad Krasoń oraz Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski. W gospodarstwie pana Czajkowskiego dostawcą rozsady odmiany Monflor F1 było Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski. Brokuły były dokarmiane nawozem Yara Mila Complex w dawce 400 kg/ha.
Ciekawy wykład dotyczący uprawy pasowej wygłosił p. Maciej Czajkowski, według którego strip-till jest lekarstwem na stabilne plony. Pan Maciej uprawiał glebę w swoim gospodarstwie konwencjonalnymi sposobami do 2007 roku. Efektem tych działań były jednak problemy wynikające m.in. z wysokich nakładów na maszyny oraz zużycie paliwa. Chęć obniżenia kosztów i podniesienia potencjału gleby spowodowały, że na jego polach wprowadzono uproszczenia.
Pan Maciej swoje pola uprawia innowacyjną technologią pasową, która pozwala ochronić glebę przed erozją wodną i wietrzną. Odejście od tradycyjnych metod uprawy zaowocowało znacznymi oszczędnościami finansowymi. Rolnik wyliczył, że stosując w swoim gospodarstwie uprawę pasową, zużywa 25 //ha oleju napędowego, podczas gdy w uprawie tradycyjnej potrzebował aż 45 l/ha.
Wśród licznych zalet strip-tillu pan Maciej wymienił możliwość szybszego nagrzewania się gleby w pasie uprawowym oraz mniejsze straty wilgoci. Z przeprowadzonych badań na plantacji buraka cukrowego w miejscowości Wioska w okresie 10.04–23.09. 2015 r. wynika, że na polu uprawianym pasowo średnia temperatura w rzędzie uprawowym wyniosła 19,9°C, a w międzyrzędziu 17,7°C, podczas gdy na polu uprawianym orkowo – 19,6°C i 18,9°C. Różnice w średniej wilgotności gleby na tych stanowiskach wynosiły 10,95% (strip-till) i 9,35% (orka).
Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć, jakie efekty przyniosła taka uprawa gleby, porównując pole brokuła uprawianego w technologii orkowej jak i pasowej. Gleba uprawiana w uproszczeniu doprawiona była z wykorzystaniem agregatu do uprawy pasowej Czajkowski. Maszyna produkowana jest w trzech modelach: ST300, ST 450 i ST600. Cyfry w nazwie modelu oznaczają szerokość roboczą maszyny – odpowiednio 450 lub 600 mm. Liczbę rzędów spulchniających można regulować bezstopniowo, od minimalnego ich rozstawu, co 37,5 cm. Każdy rząd spulchniający składa się z dwóch talerzy rozgarniających, talerza rozcinającego glebę o dużej średnicy, zęba uprawowego (własnego pomysłu), zdolnego do pracy na głębokości do 35 cm, oraz dwóch talerzy doprawiających. Całość konsoliduje wał oponowy o dużej średnicy, stanowiący jednocześnie oś jezdną. Tuż za nim znajduje się TUZ, na którym można zawiesić siewnik punktowy lub listwę wysiewającą do zboża. Maszyny wyposażone są w duże zbiorniki na ziarno lub nawóz, o łącznej pojemności 3600 litrów; stosunek nawozu do ziarna można regulować. Maszyna ma aparaty wysiewające systemu Accord oraz jest sterowana bezprzewodowo przy pomocy tabletu, dzięki któremu można uruchamiać wszystkie funkcje siewnika.
Podczas pokazów polowych uczestnicy spotkania mogli również obejrzeć specjalnie skonstruowany kombajn do zbioru i różyczkowania roślin bezpośrednio na polu. Jak podkreślił pan Zenon Małek z firmy Syngenta, maszyna jest ciągle testowana i mimo że na polu spisuje się nieźle, to jej konstruktorzy starają się ją jeszcze udoskonalić. Stosowany system zbioru mechanicznego pozwala na uzyskanie surowca w postaci gotowych do zamrażania różyczek brokułów.

1.	Spotkanie plantatorów warzyw polowych zostało zorganizowane przez firmy Syngenta i Czajkowski. Na zdjęciu przedstawiciele firm: pan Zenon Małek i Maciej Czajkowski

Spotkanie plantatorów warzyw polowych zostało zorganizowane przez firmy Syngenta i Czajkowski. Na zdjęciu przedstawiciele firm: Zenon Małek i Maciej Czajkowski

2.	Brokuły odmiany Monflor F1 były uprawiane w technologii strip-till aktywny, a więc z dodatkowym zastosowaniem glebogryzarki.

Brokuły odmiany Monflor F1 były uprawiane w technologii strip-till aktywny, a więc z dodatkowym zastosowaniem glebogryzarki.

3.	Uczestnicy spotkania podczas prezentacji pracy kombajnu do różyczkowania roślin.

Uczestnicy spotkania podczas prezentacji pracy kombajnu do różyczkowania roślin.

4.	Agregat ST 450 z firmy Czajkowski do uprawy pasowej

Agregat ST 450 z firmy Czajkowski do uprawy pasowej.

4.	Agregat ST 450 z firmy Czajkowski do uprawy pasowej

Podczas spotkania odbył się również pokaz sadzenia brokułu w technologii strip-till agregatem Czajkowski serii ST

Rozsada posadzona w technologii pasowej

Rozsada posadzona w technologii pasowej