Bez Pługa / Bukat i Dafne w jesiennej ochronie rzepaku
Dwa fungicydy firmy INNVIGO: BUKAT 500 SC (tebukonazol) oraz DAFNE 250 EC (difenokonazol) w dniu 12.09.2017 otrzymały rozszerzenie etykiet o jesienne stosowanie w uprawach rzepaku ozimego. Daje to rolnikom znacznie większe możliwości wykorzystania potencjału obu fungicydów oraz przygotowywania skuteczniejszych programów ochrony fungicydowej w całym sezonie wegetacyjnym.
 

Fungicyd DAFNE 250 EC to skuteczna ochrona zbóż, rzepaku i buraka przed chorobami grzybowymi. Zawartość substancji czynnej: difekonazol (związek z grupy triazoli) - 250 g/l (24,78%)

Buat 500 SC w rzepaku można stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób od fazy pierwszego międzywęźla do pojawienia się pąków kwiatowych – fazy zielonego pąka (BBCH 31-51). W tej fazie możemy zwalczać: cylindrosporiozę, czerń krzyżowych oraz suchą zgniliznę kapustnych. Maksymalna zalecana dawka to 0,5l/ha.

Oprócz fungicydu BUKAT 500 SC INNVIGO oferuje drugi środek zawierający tebukonazol o takich samych właściwościach o nazwie Ambrossio 500 SC. Natomiast inną dostępną marką fungicydu DAFNE 250 EC jest preparat Porter 250EC.

Aktualne etykiety są do pobrania ze strony www.innvigo.com