Bez Pługa / Co z pozostałościami po zabiegach ochrony roślin?

Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały, jak dużym problemem codziennego życia mogą być odpady i ich odpowiednie zagospodarowanie. Chemiczna ochrona roślin powoduje trudności z zanieczyszczonymi pozostałościami stałymi i ciekłymi, powstającymi na  różnych etapach pracy ze środkami ochrony roślin.