Bez Pługa / Czas podsumowań z firmą Bayer
Już od dwóch lat w miejscowości Chechło w województwie śląskim firma Bayer prowadzi Centrum Doradztwa Technicznego i organizuje w nim konferencje polowe, będące doskonałą okazją do sprawdzenia skuteczności środków ochrony roślin, a także oceny wdrażanych przez nią nowych odmian. Na powierzchni ok. 12 ha (w przewadze gleb trzeciej i czwartej klasy bonitacyjnej) prowadzone są doświadczenia środków ochrony m.in.: zbóż, rzepaku, kukurydzy i buraków cukrowych.
 
Uprawa zbóż
Na plantacji pokazowej porównano działanie herbicydów stosowanych jesienią i wiosną w pszenicy ozimej. Najlepsze rezultaty otrzymano przy przeprowadzaniu wczesnych zabiegów jesiennych preparatami Komplet 560 S.C. i Expert Met 56 WG, które wyeliminowały konkurencję chwastów. Komplet dotychczas utrzymuje plantację wolną od chwastów, a Expert Met skutecznie zlikwidował miotłę zbożową oraz ograniczył rozwój chwastów dwuliściennych. Wykonano dodatkowo wiosenny zabieg herbicydem Sekator 125 OD w celu usunięcia pozostałych chwastów dwuliściennych. Komplet i Expert Met wykorzystywane są także do zwalczania miotły zbożowej uodpornionej na herbicydy z grupy sulfonylomoczników. Ze względu na odmienny mechanizm działania są one cennymi preparatami do rotacji w celu zapobiegania powstawaniu odporności.
Wiosną z dobrymi rezultatami zastosowano kompleksowe rozwiązanie problemu chwastów herbicydem Huzar Activ 387 OD oraz mieszaninę zbiornikową Puma Uniwersal 069 EW wraz ze środkiem Sekator 125 OD, osiągając pozytywne rezultaty w walce z miotłą zbożową. W jęczmieniu ozimym najlepszym okresem zwalczania chwastów jest jesień, dlatego też zaaplikowano herbicyd Komplet.
Do ochrony przed chorobami w pszenicy ozimej wykorzystano dwa koncepty ochrony fungicydowej: Fusaro Xpro i Univo Xpro, oparte na fungicydach z grupy karboksyamidów i strobiluryn. Univo Xpro polecany jest na plantacje z właściwą agrotechniką i zmianowaniem na stanowiska z silną presją septorioz, rdzy i mączniaka oraz tam, gdzie występuje silna presja chorób wczesną wiosną i widoczne są już objawy chorobowe, np. mączniaka prawdziwego. Dzięki bardzo dobremu działaniu interwencyjnemu Boogie Xpro, zastosowanemu w terminie T1, rozwój chorób został zahamowany. Drugi zabieg w terminie T2 wykonano fungicydem Fandango 200 EC.
Fusaro Xpro polecany jest na plantacje z silną presją fuzarioz, chorób podstawy źdźbła, brunatnej plamistości liści i z mniejszym nasileniem mączniaka prawdziwego. Koncept Fusaro Xpro przydatny jest na polach o uproszczonej agrotechnice i zmianowaniu. Pierwszy zabieg w terminie T1 wykonano nowym fungicydem Delaro 325 S.C., który zabezpieczył plantację przed rozwojem patogenów. Drugi zabieg w terminie T2 przeprowadzono nowym fungicydem Variano Xpro 190 EC, który za sprawą połączenia trzech substancji aktywnych z grupy karboksamidów, strobiluryn oraz triazolintionów zwalcza bardzo szerokie spektrum patogenów oraz wpływa pozytywnie na plonowanie.
Oba programy ochrony wykazały wysoką skuteczność i długotrwałe działanie ochronne. Ochrona fungicydowa jęczmienia ozimego prowadzona jest przy użyciu Fusaro Xpro, gdzie bardzo dobrze sprawdzają się dawki 0,8 l/ha Delaro i 1,2 l/ha Variano Xpro.

 


Uprawa rzepaku
Technologia ochrony rzepaku ozimego w CDT Chechło prowadzona jest z założeniem pełnej kontroli chorób grzybowych i szkodników przez cały okres wegetacyjny. Okres ten dzielimy na dwa główne etapy: jesienny i wiosenny. Stąd w programie do jesiennej ochrony plantacji zastosowano Decis Mega 50 EW do zwalczania pchełki rzepakowej, która wystąpiła na młodych roślinach rzepaku. Do prawidłowego przygotowania plantacji i jej dobrego przezimowania niezbędna jest ochrona przed chorobami grzybowymi (sucha zgnilizna, mączniak, czerń krzyżowych) oraz wykształcenie silnego systemu korzeniowego. W celu ochrony przeciwgrzybicznej wykorzystano fungicyd Tilmor 240 EC w dawce 0,75 l/ha w fazie 5–6 liści rzepaku.
Zabiegi wiosenne zostały skoncentrowane na szybkiej regeneracji roślin rzepaku po zimie. Ponownie zaaplikowano preparat Tilmor 240 EC, ale już w dawce 1 l/ha, co nie tylko ochroniło rzepak, ale w wyjątkowy sposób – dzięki zawartości priotiokonazolu – wspierało proces regeneracji roślin po okresie przezimowania.
Kolejnym krokiem było zwalczanie słodyszka rzepakowego insektycydem Proteus 110 OD w dawce 0,6 l/ha, którego naloty nieznacznie przekroczyły próg szkodliwości.
Niespodziewany powrót zimy w okresie początku kwitnienia wywołał dodatkowy stres, dlatego konieczne okazało się jak najszybsze wykonanie zabiegu „na kwiat‘’. Zastosowano fungicyd Propulse 240 SE w dawce 1 l/ha w celu ochrony przed zgnilizną twardzikową i czernią krzyżowych oraz zabezpieczenia uszkodzonych części roślin przed infekcjami grzybowymi z powodu dużej ilości śniegu.
Z powodu silnego nasilenia pryszczarka kapustnika ochronę plantacji rzepaku w Chechle zakończono insektycydem Biscaya 240 OD w dawce 0,3 l/ha, rekomendowanym szczególnie do zwalczania szkodników łuszczynowych. 
Oprócz ochrony na poletkach rzepaku prezentowane są najnowsze odmiany firmy Bayer. Pod marką InVigor firma wprowadza na rynek nowe odmiany mieszańcowe rzepaku jarego oraz ozimego, charakteryzujące się bardzo wysokim plonem i wysoką zimotrwałością. Pierwszym mieszańcem ozimym z tej grupy, który pojawił się sprzedaży w ubiegłym roku, był InV1022. Jego największą zaletą jest bardzo wysokie plonowanie, bez względu na warunki klimatyczno-glebowe. Wyniki plonowania COBORU (2014–2016) to 115% wzorca. Poza tym, że odmiana bardzo dobrze znosi trudne warunki zimowe, to charakteryzuje się dobrymi zdolnościami regeneracyjnymi.
InV1165 jest najnowszą odmianą mieszańcową rzepaku ozimego w ofercie firmy Bayer. Została ona zarejestrowana w Polsce w tym roku. Plonowanie na poziomie 116% wzorca w latach 2015–2016 plasuje tę odmianę rzepaku w ścisłej czołówce najlepiej plonujących odmian w doświadczeniach rejestrowych COBORU. Bardzo dobry wigor jesienny oraz przydatność na różne typy gleb, w tym gleby mozaikowe, sprawia, że może być on z powodzeniem uprawiany nawet w trudniejszych warunkach. Bardzo mocną stroną tej odmiany jest jej zimotrwałość – 7% martwych roślin po zimie 2015/2016 zapewnia jej drugą pozycję w rankingu odmian, które najlepiej przezimowały w doświadczeniach rejestrowych COBORU.
Kolejną odmianą z grupy InVigor, wprowadzaną na nasz rynek w tym roku, jest InV1024. Charakteryzuje się ona dobrą zimotrwałością, wysokim zaolejeniem i podwyższoną tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych (zawiera gen Rlm7).
Uprawa kukurydzy
W technologii zwalczania chwastów w kukurydzy wiadome jest, że czysty i bezkonkurencyjny start kukurydzy to potencjalnie maksymalny plon. Jednak różnice glebowe i klimatyczne powodują, że rolnik zmuszony jest do stosowania rozmaitych metod i środków. Dlatego w programach ochrony kukurydzy, realizowanych w Chechle w celu oceny ich skuteczności chwastobójczej, testowane są trzy warianty ochrony: przedwschodowy, powschodowy i wariant łączony: przed- i powschodowy.
W wariancie przedwschodowym zastosowano herbicyd Adengo 315 SC w dawce 0,4 l/ha, trzy dni po siewie kukurydzy. Warunki wilgotnościowe gleby były optymalne, co zagwarantowało bardzo dobre zwalczenie chwastów już na początku ich wzrostu. Wilgotna gleba jest także głównym warunkiem zabezpieczenia plantacji przeciwko zachwaszczeniu wtórnemu, jednak jest jeszcze za wcześnie na ocenę tego zjawiska.
Z kolei wariant powschodowy oparty jest na sprawdzonym herbicydzie Maister Power, działającym w większym stopniu (niż Adengo) nalistnie. Zastosowano go w dawce 1,5 l/ha. Należy pamiętać, że zabiegi powschodowe są bardzo skuteczne na chwasty już wzeszłe. Na plantacji w Chechle Maister Power był aplikowany w fazie 3–4 liści kukurydzy, a chwasty znajdowały się w fazie 2-4 liści. Skuteczność chwastobójcza była bardzo dobra, szczególnie w odniesieniu do chwastów prosowatych i rdestów.
Wariant przed- i powschodowy, łączący korzyści obu rozwiązań, bardzo skutecznie zwalczył wszystkie chwasty, co potwierdza stan poletka doświadczalnego. W wariancie tym zastosowano w odniesieniu do fazy rozwojowej kukurydzy: przedwschodowo Adengo 315 SC w dawce 0,2 l/ha oraz powschodowo w fazie 2 liści Maister Power w dawce 0,8 l/ha. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla gospodarstw, które organizacyjnie i technicznie mogą pozwolić sobie na wykonanie zabiegów w różnych terminach.
Uprawa buraków cukrowych
Doświadczenia herbicydowe w burakach cukrowych, realizowane są na podstawie mieszaniny produktów Betanal maxxPro 209 OD oraz Metron 700 SC. Pierwszy z wymienionych jest preparatem kompatybilnym z większością dostępnych na rynku herbicydów, fungicydów i insektycydów. W mieszankach do skutecznego odchwaszczania polecany jest z Metron 700 S.C. Mieszanina Betanal maxxPro i Metron zwalcza większość chwastów dwuliściennych oraz samosiewów rzepaku. Uzyskane wyniki (nie tylko z Chechła, ale również innych pól doświadczalnych Bayera) pozwalają rekomendować dawki Betanal maxxPro 1,25 l/ha + Metron 700 SC 1 l/ha do pojedynczego zabiegu.
W testowanych wariantach w bieżącym sezonie herbicydy stosowano w trzech zabiegach nalistnych. W odwiedzanej lokalizacji zaobserwowano dużą presję ze strony mszyc. Skuteczna ochrona plantacji wymagała aż dwóch oprysków insektycydowych do tej pory. W zależności od warunków poleca się rolnikom aplikację Decis Mega 50 EW lub Proteus 110 OD.
Metron 700 SC to skuteczny i wysoce bezpieczny dla chronionych roślin preparat, zawierający w swoim składzie metamitron w ilości 700 g/l. Dopuszczony jest do zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i ćwikłowym.
 
Nowa zaprawa w portfolio firmy
Bayer zaprezentował Redigo Pro 170 FS – najnowszą zaprawę grzybobójczą do przedsiewnego zaprawiania ziarna zbóż. Nowy środek przeznaczony jest do zwalczania zgorzeli siewek, w szczególności wywoływanych przez grzyby Fusarium spp. oraz Bipolaris sorokiniana. Według zapewnień producenta, po zaprawie siewki są silniejsze, mniej podatne na porażenie przez patogeny pleśni śniegowej zbóż i traw, pasiastości liści jęczmienia, plamistości siatkowej jęczmienia, śnieci cuchnącej pszenicy i głowni. Zakres rejestracji obejmuje wszystkie zboża ozime i jare.
 
To wysokiej klasy, uniwersalny produkt chroniący przed zgorzelami – mówi Dorota Muszyńska, grower manager Bayer Crop Science. – Optymalna zawartość składników aktywnych zapewnia stabilne działanie zaprawy w różnych warunkach, znaczne pobudzenie witalności i wydajności roślin. Badania dowiodły doskonałej skuteczności tego środka.
 
Produkt charakteryzuje się wysoką koncentracją substancji aktywnych – protiokonazolu (150 g/l) oraz tebukonazolu (20 g/l). Rekomendowana dawka to 66,5 ml środka / 100 kg ziarna z dodatkiem 400–800 ml wody.
 
By ograniczyć porażenie przez patogeny, zarówno przenoszone z ziarnem, jak i atakujące z gleby najczęściej zaleca się późniejszy termin siewu zbóż ozimych, a wcześniejszy wysiew zbóż jarych (oczywiście mieszczący się w zaleceniach agrotechnicznych dla poszczególnych rejonów kraju). Późniejszy termin siewu zaleca się między innymi w celu ograniczenia występowania głowni – mówi Dorota Muszyńska. – Do ochrony zbóż należy podejść kompleksowo. Zalecane jest przygotowanie odpowiednio doprawionego stanowiska, zapewniającego szybkie wyrównane wschody. Siew należy wykonać w odpowiednim terminie, a prawidłowe zaprawienie materiału siewnego powinno być już standardem zgodnym z obowiązującymi zasadami metody integrowanej ochrony zbóż. Stosowanie skutecznych zapraw, najwyższa jakość procesu zapewniającego równomierne pokrycie ziarniaków zaprawą jest gwarancją i podstawą skutecznej ochrony zbóż – dodaje.
 
Nowością w ofercie firmy Bayer jest Phytobac – urządzenie do likwidacji cieczy po myciu opryskiwacza. Urządzenie easyFlow, wprowadzane w tym roku na rynek przez firmę Agrotop i Bayer, to tzw. system zamkniętego transferu, umożliwiający przelanie środka ochrony roślin z handlowego opakowania do opryskiwacza bez kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym.
 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w naszej galerii.
 
Opracował Mateusz Wasak