Bez Pługa / Czujnik sterujący ilością wysiewu

Firma Köckerling we współpracy ze spółką Geoprospectors opracowała czujnikowy system sterowania ilością wysiewu w czasie rzeczywistym (TSM-ISOconnect). System ten został wpierw zastosowany w siewniku Vitu, wyposażonym w funkcję zmiany ilości wysiewu i regulacji docisku redlic. Zarówno czujnik, jak i siewnik obsługują standard ISOBUS.

Czujnik rejestruje takie parametry gleby, jak tekstura, wilgotność i biomasa. Na podstawie tych danych system oblicza niezbędny docisk redlic. Obliczone wartości przesyłane są do siewnika za pośrednictwem systemu ISOBUS. Dzięki temu można np. na ciężkich i wilgotnych płatach pola zwiększać ilość wysiewu i zarazem zmniejszać docisk redlic. Nad mapami aplikacyjnymi system TSM-ISOconnect ma tę przewagę, że ilość wysiewu jest dostosowywana w czasie rzeczywistym do faktycznych warunków glebowych. Nie trzeba też tracić czasu na sporządzanie map aplikacyjnych. Obsługa wszystkich elementów osprzętu odbywa się za pomocą jednostki sterowniczej Universal Terminal. Nie jest więc konieczne instalowanie dodatkowych elementów obsługi w kabinie ciągnika.

Oprac.: M. Powałka