Bez Pługa / Demofarma Grupy KWS
Wprowadzenie wszystkich zainteresowanych klientów i partnerów Grupy KWS w nowy sezon z zakresu agrotechniki, nasiennictwa i ochrony roślin to cel organizowanej od wielu lat Demofarmy, która przyciąga 500–700 osób. Tegoroczna impreza odbyła się w okolicach Inowrocławia.

Grupa KWS jest przedsiębiorstwem hodowlano-nasiennym, działającym w 70 krajach świata. Na rynku jest obecne od ponad 160 lat. Bogata oferta firmy obejmuje materiał siewny buraka cukrowego, kukurydzy, rzepaku, pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, słonecznika, roślin strączkowych, poplonów oraz ziemniaków. Corocznie KWS rejestruje setki nowych odmian. Przedsiębiorstwo inwestuje także w działalność naukową, która obejmuje m.in. badania nad systemami uprawy. Polowe doświadczenia są prowadzone także w naszym kraju. Polski oddział przedsiębiorstwa (KWS Polska) od wielu lat współpracuje z gospodarstwem rolnym Anny i Piotra Luberów, które znajduje się w Wybranowie k. Inowrocławia. Państwo Luberowie zajmują się produkcją materiału siewnego na potrzeby Grupy KWS. Na terytorium gospodarstwa prowadzone są także doświadczenia polowe w zakresie agrotechniki, programów ochrony roślin i nawożenia. Niniejsze gospodarstwo zostało w tym roku wybrane jako miejsce jednej z najważniejszych imprez cyklicznie organizowanych od wielu lat przez KWS Polska i KWS Zboża o nazwie „Demofarma Grupy KWS”. Tegoroczne spotkanie odbyło się 28 czerwca. Zwiedzającym udostępniono plantacje pokazowe, na których zaprezentowano odmiany pszenicy, jęczmienia, rzepaku i kukurydzy.


Organizowana od wielu lat przez firmy KWS Polska i KWS Zboża „Demofarma” tradycyjnie przyciąga tłumy rolników.

Organizatorzy Demofarmy celowo wybrali czerwiec, gdyż wtedy odmiany pokazują swój potencjał. 

Nowe odmiany zbóż
Na poletkach doświadczalnych państwa Luberów zaprezentowano bogatą gamę zbóż. Na poletkach zbóż jarych zwiedzający mogli także obejrzeć dwie odmiany pszenicy jarej. Jedną z nich jest ‘Torridon’ – najbardziej uniwersalna i odpowiednia dla największej grupy województw. W badaniach odmianowo-agrotechnicznych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) w 2012 r. odmiana ta okazała się najlepiej plonująca na obu poziomach agrotechniki. Pszenica ‘Torridon’ jest zaliczana do grupy jakościowej A, która charakteryzuje się wysoką odpornością ziarna na porastanie i dobrymi wartościami wypiekowymi. Do grupy A zaliczana jest także nowa odmiana zaprezentowana w Wybranowie o nazwie ‘Monsun’. Jest to pszenica przeznaczona do intensywnej technologii uprawy. Charakteryzuje się elastycznym terminem siewu (bardzo późna jesień albo wczesna wiosna) oraz długo utrzymująca się wysoka jakość ziarna w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych w czasie zbioru. Jest to pszenica o dobrych parametrach konsumpcyjnych.
Kolejną nowością spośród zbóż jest odmiana jęczmienia jarego w typie pastewnym o nazwie ‘Vermont’. Odmiana ta zarejestrowana w 2016 r. w doświadczeniach rejestrowych, w roku 2014 na poziomie intensywnym osiągnęła 107% wzorca w skali kraju, co dało plon na poziomie 96,5dt/ha. W roku 2015 po raz kolejny plonowała najlepiej spośród badanych odmian, osiągając 109% wzorca w skali kraju i uzyskując plon w wysokości 86,3dt/ha. KWS ‘Vermont’ m podwyższoną tolerancję na jony glinu, przez co znacznie lepiej plonuje na tle innych odmian na słabszych stanowiskach glebowych oraz glebach z nieuregulowanym pH.
Spośród gatunków jęczmienia jarego KWS Zboża rekomenduje również takie odmiany jak Atrika i Irina, które można było oglądać na poletkach w gospodarstwie państwa Luberów.


Jak podkreśla Rafał Prętkowski, doradca agrotechniczny z KWS Łochow Polska, większość rolników przybyła na Demofarmę w poszukiwaniu nowych odmian odpornych na choroby.

Nowością zaprezentowaną w Wybranowie jest odmiana pszenicy jarej ‘Monsun’. 

Prezentacja odmian rzepaku
Na polach w Wybranowie zaprezentowano 10 odmian rzepaku ozimego: siedem odmian mieszańcowych i trzy odmiany populacyjne. Nowością z grupy populacyjnych jest odmiana ‘Carmine’, która nie jest jeszcze zarejestrowana w Polsce, ale znajduje się doświadczeniach rejestrowych COBORU. Prawdopodobnie będzie ona zarejestrowana w Polsce w 2018 r. Z odmian mieszańcowych rzepaku nowością jest ‘Umberto’, który w tym roku jest wprowadzany na polski rynek. Odmiana ta jest przydatna do siewu punktowego oraz w technologii strip-till. Charakteryzuje ją wysoki potencjał plonotwórczy. W doświadczeniach rejestrowych COBORU 2015/2016 odmiana ‘Umberto’ osiągnęła plon ponad 121% wzorców. Nowymi odmianami rzepaku są ‘Sergio’ i ‘Stefano’, uzyskujące bardzo dobre wyniki w doświadczeniach rejestrowych COBORU. Wyróżnia je cecha S-POD, czyli duża odporność na osypywanie nasion podczas zbioru.

Na polach doświadczalnych w Wybranowie zaprezentowano 10 odmian rzepaku ozimego, w tym cztery nowości. 


Jak wynika z wypowiedzi menedżera Kamila Kolana, producentów rzepaku ozimego w dużej mierze interesuje cecha S-POD, czyli podwyższona odporność na osypywanie nasion.

Niebawem na polskim rynku będzie dostępna zarejestrowana na Słowacji odmiana mieszańcowa ‘Allberich’, która nie wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin. Rośliny tej odmiany mają gen Rlm7 odpowiedzialny za odporność na suchą zgniliznę kapustnych i cylindrosporiozę. Jest to jedna z najniższych odmian półkarłowych.
Oprócz nowości przybyli na Demofarmę rolnicy mogli obejrzeć poletka z kluczowymi odmianami rzepaku dostępnymi od kilku lat na polskim rynku (‘Marcolopols’, ‘Factor’, ‘Sherlock’, ‘Hertz’).


KWS to także szerokie portfolio odmian kukurydzy. 

Przybyli na Demofarmę w Wybranowie rolnicy mogli też przyjrzeć się poletkom z 16 odmianami kukurydzy, w tym jeszcze niezarejestrowanymi w Polsce. Grupa KWS w Wybranowie pokazała także odmiany buraka cukrowego. Dla producentów buraków cukrowych firma KWS zapowiedziała wprowadzenie wkrótce nowego systemu odmian. Będzie on nosił nazwę ‘Conviso Smart’. Mają to być odmiany z naturalnym genem odporności na nowy herbicyd, który będzie produkowany przez firmę Bayer. W odmianach z tym systemem przewiduje się docelowo tylko dwa zabiegi na chwasty dwuliścienne w dawkach po 0,5 l/ha. Technologia dostępna będzie w przyszłym roku głównie dla rolników w Europie Wschodniej i Północnej, a następnie w sezonie 2019/2020 zostanie wprowadzona na inne rynki, takie jak Niemcy, Francja i Polska.

Tekst i zdjęcia: dr inż. Jacek Skudlarski