Bez Pługa / Dzień buraka cukrowego z Südzucker Polska
Coroczne spotkania polowe przyciągają rzesze rolników, doradców, naukowców oraz wszystkie inne osoby pracujące na rzecz branży rolniczej. Silne powiązanie między producentami buraka cukrowego a producentem cukru sprawia, że organizowane przez koncerny cukrowe Dni Pola stoją zawsze na wysokim poziomie. Tak też było w Janówce na Dolnym Śląsku, gdzie świętowali plantatorzy i pracownicy związani z firmą Südzucker Polska.

Licznie przybyli goście to głównie plantatorzy Südzucker Polska. Jako że Dzień Pola stał na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, nie brakowało uczestników z różnych części kraju.

Najważniejszym punktem Dnia Buraka Cukrowego były prezentacje różnych wariantów uprawowych, ochroniarskich czy odmianowych. Na stanowiskach firm towarzyszących była możliwość wymiany doświadczeń i poglądów, co pozwoliło na lepsze przygotowanie się do nowego sezonu wegetacyjnego.

Przednówek jest wykorzystywany przez firmy rolnicze do organizacji mniejszych lub większych imprez polowych, mających jedno wspólne określenie – Dni Pola. Z jednej strony jest to mniej napięty okres w ochronie roślin, a z drugiej – pozwala dobrać do swojego gospodarstwa najnowsze technologie już w najbliższym sezonie wegetacyjnym, przetestowane przez innych rolników czy też służby surowcowe cukrowni.


Odkrywka glebowa cieszy się zawsze wielkim zainteresowaniem. Do tematu organizatorzy podeszli wręcz wzorowo, zarówno od strony logistycznej, jak i merytorycznej. Odkrywkę przygotowano w taki sposób, aby za jednym razem przedstawić kilka zagadnień, co znacząco podniosło jej wartość.


Obejrzenie z bliska działania zębów głębosza możliwe było dzięki odkrywce.

Zapotrzebowanie na polowe imprezy rolnicze wzrasta wraz z rozwojem branży oraz przekazywaniem gospodarstw młodszym pokoleniom. Patronat koncernu cukrowego w organizacji Dnia Pola jest gwarancją, że impreza będzie udana, a wyjazd (często daleki) nie będzie wiązał się ze zmarnowanym czasem. Dlatego też rolnicy licznie odwiedzili Gospodarstwo Rolne Skoroszowice Zdzisław Posyniak s.c. w Janówce koło Niemczy.


Rozwój korzeni buraka cukrowego w wierzchniej warstwie gleby. Zbita gleba utrudnia korzenienie się buraków.


Sposób zagospodarowania resztek pożniwnych ma ogromny wpływ na rozwój korzeni buraka cukrowego. Dla czytelników BP nie są to zagadnienia obce. Niestety ciągle zdarzają się „specjaliści”, którzy zalecają słomę głęboko przyorać. Efekt rozwoju korzeni w takim przypadku można zaobserwować na zdjęciu, co na pewno ma przełożenie na plon. 

Prezentowana tematyka na Dniu Buraka Cukrowego była podzielona na cztery części. Pierwszą z nich można nazwać hodowlaną. Na poletkach doświadczalnych można było na własne oczy zobaczyć – oprócz ścisłych doświadczeń odmianowych – bogatą ich kolekcję oferowaną na naszym rynku przez firmy nasienne zarówno polskie, jak i zagraniczne.


Koncerny cukrowe od wielu lat są promotorami uproszczonych systemów uprawy w Polsce. Ciekawy poster na dużej imprezie rolniczej ma niejednokrotnie większą moc przekazu niż niejeden artykuł w prasie.


Chemiczna ochrona buraka cukrowego przed chwastami jest jednym z największych wydatków w całokształcie ochrony tej rośliny. Dlatego poszukuje się oszczędności w tym zakresie przez redukcję dawek czy liczby zabiegów. Różnego rodzaju rozwiązania można było porównać z obiektami całkowicie niechronionymi. Zaproponowane warianty ochrony będzie można wdrożyć we własnym gospodarstwie już w najbliższym sezonie wegetacyjnym.

W drugiej części „ochroniarskiej” zaprezentowano uczestnikom spotkania nowe rozwiązania w dziedzinie ochrony buraka cukrowego przed zachwaszczeniem oraz zaprawy insektycydowe. Osobny aspekt zademonstrowano w odkrywce glebowej, którą wykopano na około 1,5 m. Ostatnią częścią składającą się na całość agrotechniki buraka cukrowego była prezentacja maszyn do zbioru korzeni, z ich późniejszym przeładunkiem wraz z doczyszczeniem i transportem. Ponadto na poletkach przedstawiono wpływ terminów siewu oraz maszyn na uprawę przedsiewną i pożniwną.


Poletka demonstracyjne założono na glebie ciężkiej o dużej zdolności do zaskorupiania się. Nawiasem mówiąc, taka gleba idealnie nadaje się do uprawy bezorkowej z uwagi na ograniczenie wyciągania głębszych warstw gleby podczas uprawy. 


Zaprezentowana w mieszance międzyplonowej facelia przywabiała trzmiele. 

W Janówce można było obejrzeć nie tylko maszyny do uprawy do siewu, ale także samojezdne kombajny buraczane.

Dzień Buraka Cukrowego to nie tylko agrotechnika. Spotkanie miało formę rodzinnego festynu, na której każdy po trudach związanych z podróżą i przyswajaniem nowej wiedzy mógł odpocząć przy bogato zastawionych stołach lub wysłuchać występów artystycznych.


Dla odwiedzających przewidziano także blok rozrywkowy, w którym odbył się turniej cukrowni i występy artystyczne. Na zdjęciu zespół Bayer Full. Sławomir Świerzyński wraz porwał tłumy do tańca i pozwolił naładować akumulatory na zbliżający się okres żniw. 


Tekst i zdjęcia: dr inż. Adam Zych, prof. dr hab. Lesław Zimny
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu