Bez Pługa / Dzień Kukurydzy i Buraka w Poświętnem
Dzień Kukurydzy i Buraka to impreza corocznie organizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku. Jej celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu prawidłowej technologii uprawy tych roślin.
 
15 września na polach doświadczalnych MODR w Poświętnem odbyła się 18. już edycja tego wydarzenia. Współorganizatorem była cukrownia Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. W programie znalazły się wykłady, pokazy oraz konsultacje z ekspertami.
W tym roku część wykładową poświęcono racjonalnemu nawożeniu upraw. Prezentację dotyczącą kukurydzy wygłosił dr hab. Sławomir Krzebietke z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nawożenie buraków cukrowych szczegółowo omówił  dr Henryk Ławiński reprezentujący firmę Pfeifer & Langen.
Fachowych porad udzielali zainteresowanym osobom także przedstawiciele wielu firm oraz instytucji związanych z obsługą rolnictwa. Atrakcją była kolekcja 89 odmian kukurydzy oraz 18 odmian buraka cukrowego.
Gwoździem programu był pokaz zbioru buraków. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć i porównać pracę kombajnów trzech marek: Grimme, Holmer oraz Ropa. Następnie przedstawiciele LIZ (Rolnicze Doradztwo w Uprawie Buraka Cukrowego) zaprezentowali zasady prawidłowego formowania pryzmy oraz dokonali oceny jakości wyoranych buraków.
Na pokazach nie zabrakło również bezpłużnych technologii. Firma Bednar pokazała pług dłutowy Terraland TN 3000. Zalety uprawy pasowej, zasygnalizowane wcześniej przez wykładowców, szczegółowo rozwinął Maciej Czajkowski podczas prezentacji skonstruowanego przez siebie agregatu. Promowana przez niego technologia strip-till wzbudziła duże zainteresowanie ze strony rolników, którzy drobiazgowo dopytywali o szczegóły konstrukcji oraz praktyczne aspekty jej stosowania. 

Głównym celem imprezy organizowanej przez MODR jest rozpowszechnienie wśród rolników wiedzy dotyczącej prawidłowej technologii uprawy buraka cukrowego i kukurydzy.


Na polach doświadczalnych w Poświętnem można było obejrzeć m.in. bardzo bogatą kolekcję 96 odmian kukurydzy.


Gwoździem programu był widowiskowy pokaz zbioru buraków.

Plantatorzy buraka cukrowego mogli dowiedzieć się, w jaki sposób minimalizować uszkodzenia korzeni powstające w trakcie zbioru.

Mateusz Derebecki, kierownik sprzedaży w firmie Bednar, wyjaśnił na czym polega przewaga pługa dłutowego nad tradycyjnym.Terraland TN 3000 w czasie pracy.

Gleba uprawiona pługiem dłutowym Bednara.

Maciej Czajkowski opowiedział o swoich doświadczeniach z uprawą bezorkową, które zmotywowały go do skonstruowania własnego agregatu pracującego w technologii strip-till.

Czajkowski ST450 w akcji.