Bez Pługa / EasySet dla rozsiewaczy Amazone ZA-V
Firma Amazone wyposaża dwutarczowe rozsiewacze zawieszane ZA-V w komputer sterujący EasySet, którym można obsługiwać elektrycznie wszystkie funkcje maszyny. Za pomocą komputera obsługowego EasySet podczas jazdy można dopasować dawkę rozsiewu poprzez regulację i ustawienie przyciskiem zasuwy otworów wylotowych niezależnie dla lewej i prawej strony.Rozsiewacze ZA-V EasySet dostępne są w szerokościach roboczych od 10 do 36 m. Przedsiębiorstwo produkuje wersje ze zbiornikami o pojemności od 1400 do 4200 l. Ponadto można je wyposażyć w Limiter V+, którego funkcje np. z rozsiewu krawędziowego na rozsiew graniczny lub przy rowach zmienia się przyciskami +/-. Jeśli sytuacja tego wymaga, można np. przy rozsiewie przy rowach redukować dawkę nawozu kierowanego w stronę granicy pola. ZA-V EasySet można bardzo szybko agregować z ciągnikiem, ponieważ nie są tu wymagane żadne przyłącza hydrauliczne. Aby rozpocząć pracę rozsiewaczem, wystarczy jedynie włożyć trzy biegunową wtyczkę kabla w gniazdo i zamontować wałek przekaźnikowy do ciągnika.