Bez Pługa / Efektywność ekonomiczna i energetyczna różnych technik uprawy i siewu

Tekst odpowie na pytanie o ekonomikę oraz enegrochłonność różnych technik uprawy roli.