Bez Pługa / Finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2018
Finał 36. edycji olimpiady odbył się 16 marca br. podczas trwających w Kielcach targów rolniczych Agrotech 2018. Konkurs przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i krajowym. W finale zmierzyło się 10 najlepszych uczestników, spośród których wyłoniono zwycięzcę. Okazał się nim Roman Bathelt, reprezentujący województwo śląskie.
 
Pomysłodawcą i głównym inicjatorem konkursu był Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Celem olimpiady jest promocja najlepszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla gospodarstw rolnych, upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych metodach produkcji, wymiana doświadczeń między producentami rolnymi, a także rozwijanie wiedzy i zainteresowań wśród młodych rolników.
Finaliści prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy rolniczej, ale największą znajomością, zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej wykazał się Roman Bathelt. Drugie miejsce zajął Andrzej Szubert, a na trzeciej pozycji uplasował się Dawid Nenczak. Finałowa trójka otrzymała cenne nagrody.


W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych, młodzi producenci rolni prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy rolniczej. Laur zwycięstwa otrzymał Roman Bathelt.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, oraz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.


Komisja konkursowa, oceniająca laureatów, obradowała w składzie: przewodnicząca komisji, dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła – UR Kraków, dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski – UR Kraków, dr inż. Urszula Sadowska – UR Kraków, dr inż. Dariusz Baran – UR Kraków, mgr inż. Krystyna Banaś – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kielcach ŚODR Modliszewice oraz dr inż. Małgorzata Powałka – magazyn technologii bezorkowych „Bez Pługa”.

Partnerami wspierającymi wydarzenie były Targi Kielce S.A., Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach, TopTraktor.pl ogłoszenia rolnicze, 365FarmNet – oprogramowanie zarządzanie gospodarstwem, Pronar, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Praska Giełda Spożywcza, Procam – agronomia sukcesu, Związek Sadowników RP, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych oraz Centralna Biblioteka Rolnicza.
 

Patronat medialny nad wydarzeniem objął m.in. magazyn „Bez Pługa”. Dla 10 finalistów olimpiady ufundowano roczne prenumeraty dwumiesięcznika.
 

Dziesięciu najlepszych uczestników olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2018 zawalczyło o tytuł najlepszego producenta rolnego.

dr inż. Małgorzata Powałka
e-mail: m.powalka@oikos.net.pl