Bez Pługa / Finał XV edycji konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"
Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowany jest od 2003 r. przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. W bieżącym roku patronat medialny nad wydarzeniem objął magazyn „Bez Pługa”. Centralna Komisja Konkursowa ogłosiła listę zwycięzców tegorocznej edycji.

Od 15 lat konkurs BGR cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a dotychczas wzięło w nim udział ponad 17 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Wydarzenie to jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonych przez KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników a jego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. 

Gospodarstwa zgłaszane do konkursu poddawane są profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzają komisje konkursowe, składające się z przedstawicieli organizatorów, patronów medialnych, ODR, OSP oraz specjalistów z zakresu bhp w rolnictwie i instytucji działających w środowisku wiejskim. Przy ocenie brane są pod uwagę ogólny ład i porządek, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów, używanych drabin, instalacji i urządzeń elektrycznych, wyposażenie oraz stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie. Poza tym komisja sprawdza warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz stosowanie środków ochrony osobistej, zwraca uwagę na rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie i jego ogólną estetykę.
 


Według danych KRUS w XV edycji konkursu  zgłoszonych zostało 1021 gospodarstw indywidualnych (o 51, tj. o 5,3% więcej niż w roku ubiegłym). Większość z nich stanowiły gospodarstwa rolne o powierzchni 0-50 ha (76,1%), gdzie prawie połowa z nich prowadziła mieszany profil produkcji (45,9%). W finale uczestniczyły: 2 gospodarstwa sadownicze; 2 z działami specjalnymi produkcji (uprawa pomidorów w szklarniach, produkcja ogrodniczo-szklarniowa); 4 z hodowlą trzody chlewnej; 3 z hodowlą bydła (2 produkcje mleka i produkcja bydła mięsnego) i 5 z produkcją roślinną.

Centralna Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 26.07.2017 roku wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji.Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju uznano gospodarstwo Państwa Beaty i Piotra Kondrackich z Górnego w woj. lubelskim. Laureaci otrzymują nagrodę Prezesa KRUS — ciągnik rolniczy Ursus C- 380 mocy 55 KW.

Drugie miejsce i nagrodę pieniężną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznano: Państwu Dorocie i Kazimierzowi Dąbrowskim z Dębowca w woj. podkarpackim. Trzecie miejsce oraz nagrodę pieniężną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymuje Pan Arkadiusz Parkitny z Konieczek w woj. śląskim.

Przyznano dwa równorzędne wyróżnienia specjalne i nagrody pieniężne Prezesa KRUS za stosowanie bezpiecznych i innowacyjnych technologii produkcji rolniczej:
 • Państwu Beacie i Zbigniewowi Kołoszycom z Nowin Wielkich w woj. lubuskim;
 • Państwu Marii i Januszowi Szczypiorom z Łyśniewa w woj. pomorskim.
Nagrodę specjalną Głównego Inspektora Pracy za stosowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym przyznano Państwu Alicji, Waldemarowi i Arkadiuszowi Przygodzińskim z Dąbrowy Biskupiej w woj. kujawsko-pomorskim.

Pozostali laureaci etapu centralnego (lista niżej) otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorów i fundatorów za udział w finale Konkursu i stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym:
 • Państwo Halina i Jan Smorawscy, woj. dolnośląskie;
 • Państwo Agnieszka i Leszek Pietrzakowie, woj. łódzkie;
 • Państwo Paulina i Grzegorz Świdergałowie, woj. małopolskie;
 • Państwo Mariola i Robert Zapaśnikowie, woj. mazowieckie;
 • Państwo Małgorzata i Ewald Kamrad oraz Magdalena Kamrad-Semma, woj. opolskie;
 • Państwo Dominika i Karol Bednarczykowie, woj. podlaskie;
 • Państwo Małgorzata i Mirosław Marek, woj. świętokrzyskie;
 • Państwo Elżbieta i Kazimierz Czacharowscy, woj. warmińsko-mazurskie;
 • Państwo Jolanta i Paweł Tomczykowie, woj. wielkopolskie;
 • Pani Danuta Witkowska, woj. zachodniopomorskie.
 
Dodatkowo Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić za wyjątkową dbałość o estetykę obejścia gospodarskiego i duży wkład pracy w tworzenie wspaniałych krajobrazów wiejskich Panie:
 • Beatę Kołoszyc z Nowin Wielkich w woj. lubuskim;
 • Agnieszkę Pietrzak z Franopola w woj. łódzkim;
 • Danutę Witkowską z Warnic w woj. zachodniopomorskim;
 • Marię Szczypior z Łyśniewa w woj. pomorskim;
 • Małgorzatę Kamrad i Magdalenę Kamrad-Semma ze Starych Kotkowic w woj. opolskim.
 
Wszystkim laureatom zostaną ufundowane roczne prenumeraty magazynu „Bez Pługa”.
Uroczysta gala podsumowania XV edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne odbędzie się 22 września br. podczas Międzynarodowych Targów Agro Show w Bednarach. 

Oprac. dr inż. Małgorzata Powałka na podst. danych KRUS.