Bez Pługa / Gleba minutowa
Gleby ciężkie, nazywane też glebami minutowymi, to gleby dość kapryśne, bardzo trudne do uprawy. Charakteryzują się one najczęściej bardzo wąskim przedziałem optymalnej wilgotności uprawowej, są zbyt lepkie w stanie wilgotnym i zbyt zwięzłe w stanie suchym. Dodatkowo są dość zimne, duża zawartość łatwo pęczniejących koloidów zwiększa ich spoistość i lepkość, a zmniejsza przepuszczalność dla wody i powietrza.

Na zdjęciach widzimy przykład takiej właśnie gleby minutowej z terenów gminy Ryczywół. Jest ona zwięzła i niezwykle podatna na warunki atmosferyczne. Widoczne szczeliny o szerokości nawet kilku centymetrów powstały wskutek wysychania gleby. Jak wspomina rolnik, uprawa pługiem na tym polu nie przynosiła dobrych rezultatów i była możliwa tylko w bardzo sprzyjających warunkach. Po wprowadzeniu uprawy bezorkowej praca przebiega sprawniej, osiągane plony są wysokie, a w baku pozostaje sporo paliwa...