Bez Pługa / GreenTillage
Koncepcja GreenTillage polega na celowej uprawie gleby z jednoczesnym siewem poplonów. Ściernisko po zbiorze uprawiane jest na głębokość ok. 6–8 cm, co pozwala na wymieszanie słomy z glebą, stymuluje wschody nasion chwastów oraz pomaga w walce z myszami.

Do wysiewu międzyplonów wykorzystywany jest HORSCH Evo CS. Gleba jest spulchniona przez dwubelkowy kultywator o rozstawie rzędów 30 cm, na głębokość do 30 cm. Nasiona międzyplonu (np. bobu), umieszczane są na głębokości od około 8 do 10 cm, przy użyciu specjalnych rur spustowych, umieszczonych na co drugiej redlicy spulchniającej. Rośliny międzyplonu rosną zatem w rzędach w ostępach co 60 cm. W trakcie spulchniania gleby pomiędzy rzędami międzyplonów powstają niewielkie kopce gleby. Na wiosnę, w odstępie co 60 cm wysiewana jest tam kukurydza.

Doświadczenia z metodą GreenTllage są prowadzone na terenach południowej Francji. Ma ona cztery główne zalety:
  • pewne wschody również w czasie suszy dzięki głębokiemu umieszczaniu nasion bobu,
  • ochrona przed erozją, zarówno jesienią jak i na wiosną,
  • wiązanie azotu z powietrza, który może być wykorzystywany przez główną roślinę uprawną,
  • przestrzeń między rzędami międzyplonów, w którą wysiana zostanie kukurydza, jest wolna od resztek pożniwnych.
Ze względu na dość łagodne warunki pogodowe Francji międzyplon nie przemarza i pozostaje zielony aż do siewu kukurydzy.
Wysiew kukurydzy przeprowadza się na wiosnę specjalnie przystosowanym do tego celu siewnikiem Horsch Maestro CC 9.60. Siewnik wyposażony jest w stalowe rury, które łamią łodygi i zgniatają rośliny międzyplonowe. Dalszy rozwój roślin jest więc zahamowany a powierzchnia gleby może być lepiej ogrzana. Kukurydza wysiewana jest w międzyrzędzia oczyszczone z resztek roślinnych.
Głównym zadaniem międzyplonów – poza ochroną przed erozją i wprowadzeniem materii organicznej do gleby jest wiązanie azotu z powietrza. Wstępne badania wykazały, że w zależności od masy zielonej międzyplon wiąże do 60 kg N/ha. Azot ten może być dalej wykorzystywany przez główną roślinę uprawną, tj. kukurydzę. W tej metodzie, dla prawidłowej uprawy międzyplonów i kukurydzy, zarówno maszyna uprawowo Evo CS, jak i siewnik Maestro CC muszą być sterowane GPS-em.