Bez Pługa / Indeks nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych
Zdecydowana większość firm oczekuje poprawy koniunktury. To wynik trudnego 2016 roku. Tak wynika z badań na temat nastrojów w branży rolniczej w Polsce. Badania prowadzone są przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od czerwca 2014 i powtarzane co pół roku. Ostatni cykl badań przeprowadzony był na przełomie lutego i marca 2017. Ich celem jest zebranie opinii przedsiębiorców na temat aktualnej sytuacji w branży oraz przewidywań co do przyszłej koniunktury.

Końcowym efektem jest współczynnik – barometr nastrojów, który w liczbowy sposób przedstawia wynik niniejszego badania. W poprzednich edycjach badania prowadzone były tylko wśród firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W tym roku po raz pierwszy ankieta wypełniana była również przez firmy spoza Izby.
 
- Z wyników ostatniego cyklu badań wyraźnie widać, że firmy oczekują znacznej poprawy sytuacji w branży. Po ciężkim 2016 roku trudno spodziewać się, że firmy oczekiwać będą kolejnego tak trudnego, dlatego w bieżącym roku zdecydowana większość firm oczekuje poprawy koniunktury. Widać to wyraźnie w wynikach, gdzie wskazań dotyczących przewidywań zdecydowanego pogorszenia koniunktury jest tylko ok. 2%, a jeszcze pół roku wcześniej było to aż 55%. Ponad 52% firm z branży maszyn i urządzeń oczekuje poprawy koniunktury, nieco ponad 40% wśród firm PIGMIUR – mówi Hubert Seliwiak z Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
 
Dodaje, że podobne oczekiwania definiowane są w kwestii własnej sprzedaży.
 
- Ponad 50% firm z branży oczekuje lepszych wyników niż rok wcześniej. W zeszłym roku ten poziom oscylował od 4% w lutym do nieco ponad 7% w sierpniu. Około 40% firm prezentuje umiarkowany optymizm spodziewając się podobnego poziomu sprzedaży jak w roku 2016 i właśnie te dwa czynniki w głównej mierze przyczyniły się do znacznego wzrostu wartości indeksu obrazującego nastroje w branży. Po ciężkich czasach branża ma nadzieję na znaczną poprawę. Oceny ostatniego roku są zdecydowanie negatywne. Firmy z nadzieją patrzą w przyszłość i liczą na poprawę koniunktury, a co za tym idzie kondycji własnych firm. Zmianę nastrojów oddaje index wyliczony na podstawie wyników odpowiedzi na poszczególne pytania. Jego wartość ponownie wróciła w rejony wartości dodatnich, co świadczy o przewadze nastrojów pozytywnych. Jeszcze nigdy w historii badania jego wartość nie była na tak wysokim poziomie. To tym bardziej pokazuje jak ciężki był miniony rok dla branży maszyn i urządzeń i jak bardzo przedsiębiorcy liczą na poprawę w roku bieżącym – podsumowuje Hubert Seliwiak.Jak liczony jest indeks? Wyniki, które można porównać we wszystkich cyklach badania i którym można przypisać wartości liczbowe zostały wykorzystane do jego wyznaczenia. Skrajnym ocenom dla poszczególnych pytań przypisane zostały wartości od + 10 do -10 punktów (+10 w przypadku 100% odpowiedzi skrajnie pozytywnych i -10 dla 100% odpowiedzi skrajnie negatywnych). Wartości pośrednie to odpowiednio + 5 i – 5 punktów. Parametr liczony jest jako średnia ocena dla wyznaczonych wartości.

Źródło:  
Informator  Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.