Bez Pługa / Inwestować w 'zielone mosty'

Rośliny poplonowe i zatrzymują w sobie skladniki mineralne, których nie wykorzystały poprzedzające je gatunki, rosnące w plonie głównym. W ten sposób ogranicza się straty cennych minerałów, które spływając do wód gruntowych i cieków wodnych, stanowią również zagrożenie dla środowiska.