Bez Pługa / Jak poprawić bilans próchnicy w glebie?

Poprawa zasobności i struktury gleby, efektywne wykorzystanie nawozów (szczególnie mineralnych, przy ich wysokich cenach), a także uprawa umożliwiająca zatrzymanie wody w glebie - to tylko niektóre z gługiej listy istotnych aspektów utrzymania korzystnego bilansu próchnicy w glebie.