Bez Pługa / Jubileuszowy Dzień Ziemniaka w Żelaznej
Od ponad 15 lat naukowcy z SGGW, przedstawiciele branżowi oraz rolnicy spotykają się w Żelaznej na Dniach Ziemniaka. Przybyli tłumnie na tegoroczną imprezę goście mieli okazję obejrzeć kolekcję różnych odmian ziemniaka oraz zapoznać się z najnowszymi trendami w uprawie tej rośliny.
 
Znajdujący się w Żelaznej (powiat Skierniewice) Rolniczy Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie funkcjonuje od 1945 r. Na terenie RZD jest prowadzona działalność naukowo-wdrożeniowa oraz zajęcia ze studentami SGGW. Z Zakładem w Żelaznej współpracują firmy z branży nasiennej i agrochemicznej, które na poletkach doświadczalnych prowadzą eksperymenty z nowymi formułami nawozów i pestycydów. RZD prowadzi także działalność produkcyjną na obszarze 350 ha gruntów własnych i 252 dzierżawionych. Głównym kierunkiem jest uprawa ziemniaka, innych warzyw oraz zbóż dla przetwórstwa. RZD Żelazna specjalizuje się w uprawie ziemniaka chipsowego, będąc drugim po względem wielkości producentem w kraju. W ubiegłym w RZD w Żelaznej wyprodukowano ponad 15 tys. ton tego rodzaju ziemniaków. Jednostka SGGW jest więc odpowiednim miejscem, by zasięgnąć informacji z zakresu technologii uprawy, nawożenia i ochrony ziemniaka. Od 15 lat Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej organizuje ogólnopolski Dzień Ziemniaka, który ma na celu przede wszystkim upowszechnianie nauki w praktyce. Impreza, której współorganizatorem jest firma Bayer CropScience, gromadzi przedstawicieli przemysłu, branży nawozowej, chemicznej, nasiennej oraz partnerów handlowych RZD.
Analogicznie do lat ubiegłych program Dnia Ziemniaka składał się z trzech części. W pierwszej zaplanowano specjalistyczne wykłady. Zaraz po nich miał miejsce pokaz zaprawiania ziemniaków. Trzecia część, najbardziej praktyczna, była kontynuowana na poletkach doświadczalnych.
Podczas wydarzenia rolnicy mogli zapoznać się z ofertami innych firm dostarczających na rynek środki do produkcji ziemniaków, w tym nawozy mineralne (Timac Agro, Caldena), sadzeniaki (KWS, Agriana, Solana) oraz maszyny rolnicze.7 lipca w RZD w Żelaznej odbył się jubileuszowy XV Dzień Ziemniaka zorganizowany przez SGGW i Bayer CropScience.


Panel ekspercki
Pierwszy wykład specjalistyczny wygłosił Roel Wanningen – menedżer rozwoju ziemniaka w firmie Bayer z Holandii. Wystąpienie dotyczyło aktualnych trendów na rynku ziemniaka w Europie. Jak podkreślił prelegent, wysokie ceny ziemniaków w poprzednim sezonie spowodowały wzrost powierzchni uprawy tej rośliny w Europie Zachodniej i niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W 2016 r. ziemniaki w UE-28 uprawiano na powierzchni 1,68 mln ha, co oznacza wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego. Jak wynika z dostępnych danych statystycznych, areał uprawy ziemniaków w krajach należących do North-Western European Potato Growers (NEPG), czyli w Niemczech, Francji, Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii, w roku 2017 r. wyniesie ok. 578 tys. ha.
W 2016 r. o prawie 6% w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły w UE zbiory ziemniaków, osiągając poziom 56,2 mln ton. Istotny wpływ na wzrostowy kierunek w produkcji ziemniaka w Europie miały większe zbiory tej rośliny w Polsce (o 2,5 mln ton). Jednakże w ciągu ostatnich 16 lat produkcja ziemniaków w Europie zmniejszyła się. W 2000 roku w UE zebrano 83 mln ton tej rośliny, a w 2014 już tylko 59 mln ton. Jak wynika z danych Eurostatu, najostrzejszy spadek produkcji ziemniaka miał miejsce w Polsce.
W ostatnich sezonach w krajach Unii Europejskiej ma miejsce wzrost produkcji ziemniaków na cele przetwórcze, co odbija się na zwiększaniu produkcji sadzeniaków. Uprawą ziemniaka w Unii Europejskiej zajmuje się ok. 1,9 mln gospodarstw rolnych. Najwięcej z nich znajduje się w Polsce oraz w Rumunii. Jednakże udział Polski w europejskiej produkcji ziemniaka w 2016 r. wynosił 12,6% i był niższy niż Niemiec (19,7%) i Francji (13,6%), ale porównywalny z udziałem Holandii (12%) i Wielkiej Brytanii (10%).
Holenderski prelegent poruszył także zagadnienia dotyczące ochrony chemicznej ziemniaka. Szczególny nacisk położył on na omówienie rozwoju zarazy ziemniaczanej, której patogeny występują w postaci dwóch typów kojarzeniowych – A1 i A2.

Reprezentujący dział rozwoju ziemniaka w firmie Bayer Roel Wanningen omówił tendencje na rynku ziemniaka w Europie.

Podczas prelekcji Roel Wanningen przytaczał wyniki monitoringu prowadzonego przez niezależną organizację Euroblight. Jak wynika z badań tej instytucji, w Europie Zachodniej pojawiły i rozpowszechniają się nowe patogeny zarazy odporne na niektóre fungicydy. Nowe genotypy zarazy ziemniaka charakteryzują się fenotypowo znacznie większą zmiennością, szerszym zakresem wirulencji i wyższym stopniem zagrożenia ziemniaków. W związku z tym koncerny chemiczne opracowują programy ochrony, wdrażając nowe substancje czynne.
Podsumowaniem części teoretycznej był wykład Krzysztofa Sułkowskiego z firmy Agriana dotyczący najczęstszych błędów agrotechnicznych popełnianych w uprawie ziemniaka.


Podczas imprezy zaprezentowano także ofertę firm dla plantatorów ziemniaków.

Praktyczne polowe
Po części wykładowej zwiedzający zostali zaproszeni na przygotowane poletka pokazo
we, na których zaprezentowano odmiany oraz wyniki zastosowanych technologii uprawy ziemniaków. Na stanowisku firmy Bayer rolnicy wraz z ekspertami mogli ocenić działanie zapraw oraz pestycydów. Jednym z produktów była zaprawa Bayer Monceren Pro 258 FS. Jest to specjalistyczna zaprawa grzybobójcza o działaniu kontaktowym i układowym (systemicznym), która chroni ziemniaki przed parchem srebrzystym i rizoktoniozą, a także ogranicza rozwój grzybów z rodzaju Fusarium i Phoma. Monceren Pro 258 FS jest mieszaniną dwóch substancji czynnych: pencykuronu – substancji znanej z zapraw Monceren 250 FS i Prestige Forte 370 FS oraz nowej substancji czynnej o nazwie protiokonazol. Nowy produkt jest dostępny od sezonu 2017 .


Jedną z atrakcji był zawieszany opryskiwacz powietrzny Danfoil AirBoss.
 
Specjaliśi z Bayer CropScience zaprezentowali także efekty działania herbicydu Sencor Liquid 600 S.C., który jest przeznaczony głównie do zwalczania gatunków chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka, pomidora i marchwi. Jest to pestycyd zawierający substancję o nazwie metrybuzyna, która jest pobierana zarówno przez korzenie, jak i liście. Dzięki temu można ją aplikować przed i po wschodach ziemniaka.

Ważnym punktem w programie Dnia Ziemniaka są spotkania ze specjalistami na poletkach doświadczalnych. 

 
Podczas imprezy rolnicy mogli zapoznać się z ofertami innych firm dostarczających na rynek środki do produkcji ziemniaków, w tym nawozy mineralne (Timac Agro, Caldena), sadzeniaki (KWS, Agriana, Solana) oraz maszyny rolnicze. 

Tekst i zdjęcia: dr inż. Jacek Skudlarski.