Bez Pługa / Konferencja w Czatkowicach
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” zaprasza rolników z woj. małopolskiego na konferencję „W Czatkowicach o wapnowaniu i nie tylko”. Konferencja odbędzie w dniu 24 stycznia 2017r. (wtorek) w Kopalni Wapienia „Czatkowice” w Krzeszowicach, Os. Czatkowice 248.


Program konferencji:
Godz. 10.00 rozpoczęcie konferencji

Prelekcja nr 1  - Kopalnia Wapienia „Czatkowice”
Parę słów o kopalni, o pylistym wapnie węglanowym o bardzo dobrych parametrach technicznych i innych produktach dla sektora rolniczego, o sieci sprzedaży.

Prelekcja nr 2  - Gospodarstwo Rolne POL-TOR
Pan Jarosław Kuźmiński – właściciel gospodarstwa oraz organizator konferencji w Konarach w czerwcu 2016 r., przedstawi nam innowacyjną metodę rozsiewu pylistego wapna węglowego z Kopalni Wapienia „Czatkowice” oraz podzieli się swoim doświadczeniem w wapnowaniu pól, m.in. we współpracy z Panem Eugeniuszem Niemcem z miejscowości Niedźwiedza w powiecie brzeskim, jak również swoim doświadczeniem w pracy w grupie producentów rolnych.

Prelekcja nr 3  - Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Krakowie
Wszystko o badaniu gleb. Pokaz poboru próbek gleby.

Prelekcja nr 4  - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzesku
Pan Andrzej Gmiąt – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzesku przedstawi swoją strategię „Wapnujmy cały rok i przywracajmy żyzność glebie”. Promowanie wapnowania pól w okresie zimowym przy zachowaniu obwarowań prawnych zawartych w ustawie o nawozach i nawożeniu.
Dyskusja, pytania do prelegentów.