Bez Pługa / Kurs szkoleniowy z firmą Joskin

Joskin, jako konstruktor maszyn, zamieścił w sieci bazę danych z objaśnieniami rolniczych kwestii mechanicznych i technologicznych dotyczących jego sprzętu.

 

 
«Chodzi tu o prawdziwy kurs dostępny dla każdego», wyjaśnia Marc Baguette, odpowiedzialny za ten projekt w firmie JOSKIN. «Poszczególne tematy są przed-stawione w sposób dydaktyczny i poglądowy.  Wykorzystano różne materiały pomocnicze (zdjęcia, opisy, schematy, filmy, itp.), a podane linki umożliwiają swobodne nawigowanie, by nas odwiedzić lub poszerzyć wiedzę! - obsługa jest łatwa i intuicyjna.»
 


Opinia o niezawodności, jakości i innowacyjności maszyn JOSKIN z pewnością przyczyni się do dużego zainteresowania tym kursem. Belgijska firma chce uczestniczyć  w szkoleniu przyszłych fachowców i wspierać  działalność edukacyjną. Małe zainteresowanie mechaniką rolną często skutkuje brakiem wykwalifikowanych pracowników.
Firma w swoim zakładzie w Soumagne proponuje uczniom ostatnich klas szkół technicznych i zawodowych dział praktyk, wyposażony w maszyny i narzędzia na bazie nowoczesnej infrastruktury, który nauczyciele z okolic mogą wykorzystywać do pracy dydaktycznej.
 

Materiały pomocnicze pt. «Kurs szkoleniowy», w 7 językach używanych w firmie JOSKIN w kontaktach handlowych (francuski, angielski, niemiecki, polski, rosyjski i hiszpański), są dostępne pod adresem: joskin.com/cursus.
Narzędzie ma służyć rozwijaniu i pogłębianiu wiedzy i już proponuje się następujące zagadnienia:
• układy jezdne,
• systemy pompowania,
• osprzęt do rozlewania,
• rozdzielacz,
• obsługa i kontrola.
Nauczyciele, uczniowie, użytkownicy z branży rolniczej oraz wszyscy zainteresowani chcący uzupełnić posiadaną wiedzę znajdą tu doskonałe źródło informacji!