Bez Pługa / Kwasy humusowe
Kwasy humusowe odgrywają bardzo ważną rolę w glebie. Oprócz poprawy struktury gleby (zwiększenie przestrzeni powietrznych, poprawa zasobności w wodę, tworzenie struktury gruzełkowej) kwasy humusowe są niezbędne do rozwoju i życia mikroorganizmów glebowych. Tylko prawidłowa struktura gleby i jej zasobność w powietrze stanowi o występowaniu pożytecznych mikroorganizmów tlenowych takich jak bakterie, grzyby i promieniowce.

Zatem jak utrzymać prawidłowy stan mikrobiologiczny gleby?
Przede wszystkim trzeba stworzyć odpowiednie warunki rozwoju mikroorganizmów stosując związki humusowe. W tradycyjnych uprawach stosujemy obornik, komposty, natomiast w dzisiejszych czasach, dobie bardzo intensywnego rolnictwa i ogrodnictwa konieczne staje się stosowanie preparatów uzupełniających poziom kwasów humusowych w glebie. Nie bez znaczenia jest skład takich preparatów. Na rynku znajduje się wiele różnych „cudownych środków”, jednakże decydując się na zakup i zastosowanie na własnym polu trzeba wybrać te najlepsze.

Na co należy zwrócić uwagę?
Preparat humusowy powinien zawierzą jak najwięcej kwasów humusowych w przeliczeniu na suchą masę oraz powinien być w nim wysoki udział kwasów fulwowych (powyżej 15% - też w przeliczeniu na suchą masę produktu). Kwasy fulwowe cechują się wysoką zdolnością sorpcyjną – zwiększają zatrzymywanie jonów w kompleksie sorpcyjnym we wszystkich rodzajach gleb, co sprawia, że dostępność składników mineralnych dla roślin jest zwiększona. Frakcja ta ogranicza proces bielicowania gleb (wypłukiwania tlenków żelaza, krzemionki, fosforu i manganu w głąb gleby, co pogarsza jej właściwości fizyczne i sprzyja wymywaniu składników pokarmowych poza obręb korzeni). Kwasy fulwowe są rozpuszczalne w wodzie w całym zakresie pH.
Preparatem szczególnie polecanym w uprawach jest Lignohumat Super.

Co odróżnia Lignohumat Super od innych preparatów zawierających kwasy humusowe na rynku?
Przede wszystkim bardzo wysoka zawartość kwasów humusowych bo aż: 90% w tym sole kwasów huminowych 80-85% i kwasy fulwowe 15-20%.  Wszystkie składniki występują w formie aktywnej: kwasy fulwowe i sole kwasów huminowych, rozpuszczalne w wodzie – natychmiastowe działanie w przeciwieństwie do słabo rozpuszczalnych w wodzie kwasów huminowych
Źródłem kwasów humusowych w produkcie  jest lignosulfonian (produkt przerobu drewna), a nie jak w większości preparatów  leonardyt. Dzięki procesowi technologicznemu produkt końcowy ma zawsze standardową jakość, która nie ma nic wspólnego z składem chemicznym leonardytu czy węgla .Preparat ten doskonale się rozpuszcza w wodzie nie pozostawiając żadnych resztek organicznych powodujących zapychanie się dysz w opryskiwaczach.  Dodatkową uwagę zwraca niska dawka preparatu na hektar już od 0,5 kg).