Bez Pługa / Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców w Poroninie
W Dniach 16-18 września w Poroninie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców: Soil in the environment. Wydarzenie zostało zorganizowane przez doktorantów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Honorowy patronat nad konferencją objął prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego prof. Zbigniew Zagórski. Magazyn technologii bezorkowych „Bez Pługa” sprawował patronat medialny nad konferencją.

Głównym tematem były gleby w zmieniającym się środowisku. Podczas konferencji zaprezentowano 16 referatów oraz kilkadziesiąt posterów pokazujących wyniki badań naukowych dotyczących szerokiego spektrum zagadnień związanych z glebą: od genezy, poprzez biologię, problemy zanieczyszczenia, po zagadnienia odnoszące się do wpływu rolnictwa, w tym rolnictwa bezorkowego, na właściwości gleb.
Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców była okazją do wymiany myśli oraz nawiązania kontaktów pomiędzy ludźmi, dla których gleba jest nie tylko przedmiotem badań naukowych, ale też warsztatem pracy oraz po prostu hobby. Kolejna edycja odbędzie się w 2020 r.


Oficjalna część konferencji rozpoczęła się od powitania uczestników przez przewodniczącego komitetu organizacyjnego dr. Bartłomieja Glinę.Podczas sesji referatowej Michał Wołosowicz wygłosił wykład, w którym przybliżył uczestnikom problematykę uprawy bezorkowej.W wydarzeniu wzięło udział 50 młodych gleboznawców. Podczas sesji terenowej uczestnicy odwiedzili m.in. Torfowisko Baligówka.


Zdjęcia: Katarzyna Wasak, Mateusz Stolarczyk