Bez Pługa / Milion złotych dla byłych pracowników Ursusa
Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 20 października 2017 roku, przedstawiciele firmy Ursus i NSZZ „Solidarność” Ursus podpisali porozumienie społeczne. Na jego mocy Ursus SA przekaże milion złotych na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej byłych pracowników Ursus Sp. z o.o.
 
Spółka Ursus chce w ten sposób wesprzeć i podziękować byłym pracownikom Ursus Sp. z o.o. za wkład w wypracowanie siły rodzimej marki oraz za zasługi dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Kwota zostanie rozdysponowana na podstawie statutu fundacji Ursus i przy zaangażowaniu związków zawodowych.– Chcielibyśmy docenić tych ludzi, którzy zostali pominięci przez państwo. W uznaniu za zasługi środowiska byłych pracowników Ursusa przekazujemy milion złotych na rzecz fundacji, która przekaże te pieniądze właściwym osobom. Środki zostaną rozdystrybuowane wśród pracowników przy wsparciu zakładowych NSZZ „Solidarność” – oznajmił Karol Zarajczyk, prezes Ursus SA.


Obecny właściciel, świadomy błędów popełnionych przez swoich poprzedników i państwo, zdecydował się przekazać milion złotych dla byłych pracowników. Jest to wydarzenie precedensowe, ponieważ po raz pierwszy w naszym kraju dojdzie do udzielenia pomocy byłym pracownikom sprywatyzowanego zakładu. Porozumienie i przekazanie kwoty na rzecz byłych pracowników ma być podziękowaniem za wkład w ponad stuletnią działalność firmy. Zależy na tym zarówno spółce Ursus SA, jak i NSZZ „Solidarność” Ursus.

 

– Dobrze, że doszło do dzisiejszego porozumienia. Pracownicy warszawskich zakładów Ursus przyczynili się do rozpowszechniania i udoskonalania marki słynnych polskich ciągników. Mają nieoceniony wkład nie tylko w rozwój Ursusa, ale i całej polskiej motoryzacji. Obecnemu Ursusowi życzę wielu sukcesów – mówi Andrzej Kierzkowski,
przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ursus w Warszawie.
Do wypracowania porozumienia w ogromnym stopniu przyczynili się również Maciej Małecki – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Adam Kwiatkowski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
 
– To pierwsze i jedyne w Polsce takie porozumienie strony społecznej i biznesu (…). Moja satysfakcja jest tym większa, że jako poseł jeszcze w poprzedniej kadencji sejmu interweniowałem w sprawie pracowników byłego Ursusa. Współpracowałem tu ściśle z przewodniczącym „Solidarności” Andrzejem Kierzkowskim. Niestety wtedy polskie państwo zawiodło. Dzisiejsze porozumienie traktuję jako pozytywny precedens, przełom i nowy rozdział w relacjach biznesu ze stroną społeczną – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Tekst: Jakub Cielemęcki.