Bez Pługa / Mineralizacja resztek pożniwnych
Nawożenie jest jednym z najbardziej plonotwórczych i zarazem energochłonnych ogniw agrotechniki. Wzrastające ceny nawozów mineralnych zmuszają rolników do podjęcia wysiłku zmierzającego w kierunku maksymalnego wykorzystania składników pokarmowych wytwarzanych w gospodarstwie.

Cennym źródłem nie tylko składników pokarmowych, ale też materii organicznej mogą być resztki pożniwne pozostawione po zbiorze zbóż, kukurydzy czy rzepaku. Dzięki resztkom roślinnym – korzeniom, łuszczynom, strąkom, słomie, plewom czy opadłym liściom – wspierane jest prawidłowe funkcjonowanie mikroorganizmów glebowych, zwiększa się polowa pojemność wodna, poprawia się struktura gleby i jej właściwości fizykochemiczne.
Wprowadzona do gleby biomasa jest doskonałym źródłem składników pokarmowych dopiero po jej mineralizacji. Szybkość mineralizacji resztek pożniwnych zależy od wielu czynników, głównie od obecności i działalności mikroorganizmów glebowych, temperatury podłoża oraz opadów.

Jednym z dostępnych na rynku preparatów przeznaczonych do przyspieszania dekompozycji resztek pożniwnych jest SŁOMEX®, opracowany przez specjalistów firmy INTERMAG. SŁOMEX® stymuluje rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za mineralizację materii organicznej. Preparat ma w swoim składzie azot oraz zestaw mikroelementów. Zawartość miedzi, cynku i manganu powoduje szybszy rozkład ligniny, natomiast żelazo oraz molibden przyspieszający rozkład celulozy. Intensyfikacja procesu dekompozycji resztek pożniwnych poprawia żyzność gleby oraz ułatwia zabiegi agrotechniczne.
Uzyskane w 2014 r. wyniki doświadczeń wskazują na znaczne zwiększenie aktywności mikroorganizmów glebowych, które są odpowiedzialne za odblokowywanie niedostępnych dla roślin form fosforu z gleby oraz na szybszy rozkład słomy, co przejawia się między innymi zwiększoną zawartością potasu w glebie.
 
Dawki i terminy stosowania preparatu SŁOMEX® w uprawie wybranych gatunków roślin uprawnych
 
Ściernisko / Pozostawiona słoma Terminy stosowania Dawka
(l/ha)
Rzepak krótko przed rozpoczęciem uprawek pożniwnych
 
7-12
Zboża 5-10
Kukurydza 10-20
Strączkowe 5-10
 
Skład preparatu SŁOMEX®
Składniki Zawartość [g/l] Zawartość w % masowych
Azot (N) 174 15,0
Bor (B) 1,2 0,1
Miedź (Cu) 0,1 0,01
Żelazo (Fe) 17,4 1,5
Mangan (Mn) 3,1 0,27
Molibden (Mo) 0,58 0,05
Cynk (Zn) 2,0 0,17
 
Więcej informacji znajdziecie na stronie: intermag.pl/nawozy/produkt/slomex