Bez Pługa / Mospilan 20 SP − insektycyd korzyści
Mospilan 20 SP jest na polskim rynku insektycydów produktem o najszerszym spektrum zwalczanych szkodników. Środek ma ponad 250 zastosowań, zarówno w uprawach rolniczych, jak i ogrodniczych a także w leśnictwie. Przy użyciu środka Mospilan 20 SP można zwalczyć wszystkie najgroźniejsze, powodujące najbardziej dotkliwe straty, szkodniki rzepaku, w tym chowacza brukwiaczka, chowacza czterozębnego, słodyszka rzepakowego, chowacza podobnika oraz pryszczarka kapustnika.

Korzyści stosowania środka to m. in.:

Długi i skuteczny okres działania
Ta zaleta wynika ze specyficznego mechanizmu oddziaływania na szkodniki acetamiprydu − substancji czynnej środka, która paraliżuje układ nerwowy agrofagów, co prowadzi do zaprzestania żerowania, a w konsekwencji do śmierci szkodników. Produkt nie działa natychmiast, jednak już po jego zastosowaniu szkodniki przestają żerować, ich śmierć następuje po kilku godzinach. Dlatego właśnie, skuteczność Mospilanu 20 SP oceniana powinna być po pewnym czasie od zastosowania. Badania prowadzone w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym (IOR-PIB) w Poznaniu potwierdzają długotrwały i skuteczny mechanizm LA+ (long action+) działania Mospilanu 20 SP.

Szerokie spektrum działania
Użycie Mospilanu 20 SP pozwala na zwalczanie wszystkich ważnych szkodników rzepaku. Stosowanie tego produktu stanowi idealne rozwiązanie w przypadku tzw. nalotów mieszanych (słodyszka rzepakowego i chowacza podobnika), które w ostatnich latach zdarzają się coraz częściej.

Możliwość stosowania przez cały okres wiosennej wegetacji rzepaku
Mospilan 20 SP wykazuje skuteczne działanie niezależnie od temperatury, co sprawia że zwalcza nie tylko słodyszka rzepakowego, ale też chowacze łodygowe (w niskiej temperaturze) oraz szkodniki łuszczynowe (w wysokiej temperaturze). Ochrona rzepaku w okresie kwitnienia pozwala na zwalczanie najszerszego spektrum szkodników.

Selektywne działanie
Mospilan 20 SP zapewnia bezpieczeństwo owadom zapylającym i organizmom pożytecznym. Według opinii Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (2013 r.), Mospilan 20 SP nie stwarza zagrożenia podczas stosowania w okresie aktywności pszczół oraz w czasie kwitnienia roślin lub chwastów. Aby właściwie chronić owady zapylające należy stosować środki selektywne, których mechanizmy działania zapewniają pełną ochronę organizmów niecelowych, w tym pszczół – takim produktem z pewnością jest Mospilan 20 SP. Producent środka sugeruje, aby zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin, w trakcie kwitnienia upraw, w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających, stosować środek poza okresem ich aktywności na plantacji*. Ponadto wg badań laboratoryjnych i polowych Instytutu Przemysłu Organicznego w Pszczynie (2010 r.) Mospilan 20 SP nie stwarza zagrożenia dla pszczół w mieszankach z preparatami: Topsin M 500 SC, Yamato 303 SE, Toledo 250 EW, Slippa.
* Powyższy zapis znajduje się w aktualnej etykiecie stosowania środka.

Odporność pod kontrolą
Narastającym problemem w uprawie i ochronie rzepaku jest wykształcenie odporności słodyszka rzepakowego na substancje czynne insektycydów. Według doniesień naukowych odporność słodyszka na substancje czynne środków z grupy pyretroidów, które są powszechnie stosowane w ochronie rzepaku, stwierdzono już na 2/3 areału tej uprawy w Europie. Rozwiązaniem tego problemu jest Mospilan 20 SP (zawierający acetamipryd z nowej grupy chemicznej neonikotynoidów). Jednak w celu zapobiegania odporności konieczne jest stosowanie rotacji insektycydów. Należy rotować substancje czynne, a nie nazwy preparatów (preparaty o różnych nazwach mogą zawierać te same substancje czynne)! W razie wystąpienia konieczności wykonania kolejnego zabiegu na danego szkodnika zaleca się stosowanie Mospilanu 20 SP przemiennie z insektycydem Trebon 30 EC lub Nagomi 025 WG.

Większy i jakościowo lepszy plon
Plon rzepaku ozimego aż w 30% uzależniony od obecności owadów zapylających. Mospilan 20 SP, na tle insektycydów dostępnych na rynku, charakteryzuje się najlepszym profilem pod kątem bezpieczeństwa dla owadów zapylających, stwarzając optymalne warunki do rozwoju i plonowania rzepaku. Udowadniają to wyniki doświadczenia przeprowadzonego w 2011 r. przez IOR-PIB w Poznaniu, w którym oceniano wpływ owadów zapylających na wielkość i parametry plonu rzepaku ozimego.

Oszczędności
Niższe koszty ponoszone na ochronę upraw rzepaku, w przypadku stosowania Mospilanu 20 SP wynikają ze stosowania niskich dawek środka. Zgodnie z etykietą rejestracyjną Mospilan 20 SP w uprawie rzepaku należy stosować w dawce: 80−120 g/ha w celu zwalczenia słodyszka rzepakowego; 120 g/ha – chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika oraz 200−250 g/ha – chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego. Niemniej według wieloletniej praktyki, potwierdzonej badaniami rynkowymi*, producenci rzepaku stosują z powodzeniem do zwalczania chowaczy łodygowych (brukwiaczka i czterozębnego) Mospilan 20 SP w dawce 120 g/ha.
* Badania AMIS 2012-2014 firmy Kleffmann

Promocje
W 2016 r. preparat Mospilan 20 SP do ochrony rzepaku można nabyć w wyjątkowo korzystnej cenie! Zakup produktu do 15 maja br. premiowany jest atrakcyjnym rabatem. Premia za zakup opakowania 125 g wynosi 7 zł, 600 g − 33 zł, a 3 x 600 g aż 100 zł. Rabat można uzyskać u autoryzowanych dystrybutorów Sumi Agro Poland oraz w ich oddziałach i sklepach a także w sklepach partnerskich. Jest on udzielany w punkcie sprzedaży bezpośrednio przy zakupie, na podstawie kuponu posiadanego przez rolnika. Kupony promocyjne można zamawiać przez formularz znajdujący się na stronie internetowej firmy (www.sumiagro.pl). 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.