Bez Pługa / Mulczer z wentylatorem

Mulczer MM 7000 to maszyna płaska i szeroka, jego szerokość robocza liczy 7 m. Wzmocniona konstrukcja i ocynkowany korpus sprawiają, że może on pracować w bardzo trudnych warunkach.

 
Innowacją jest wyposażenie mulczera w napędzany hydraulicznie wentylator do ciągłego czyszczenia powierzchni zewnętrznej maszyny. We wcześniejszych konstrukcjach mulczera resztki pożniwne gromadziły się na powierzchni płaszcza osłony i dotykały bardzo rozgrzanej podczas pracy skrzyni, co mogło prowadzić do zapłonu materiału roślinnego.
 
Zalety maszyny:
1.  Jakościowe mulczowanie trwałych traw i resztek roślinnych na glebie ornej.
2.  Wysoki efekt rozdrobnienia przez maszynę = łatwy i szybki rozkład materiału kruszonego.
3.  Równomierne rozłożenie materiału mulczowanego.
4.  Łatwe przykrycie mulczowanych resztek roślinnych = bardziej jakościowa praca maszyn do obrabiania gleby.
5.  Efektywna walka z omacnicą prosowianką, dzięki likwidacji warunków do przezimowania = obniżenie kosztów na chemiczną likwidację i zwiększenie zysków eliminacji strat.
6.  Maszyna może zostać wykorzystana w uprawach konwencjonalnych i uproszczonych.
7.  Zwiększenie i utrzymywanie przestrzeni produkcyjnych, dzięki łatwemu mulczowaniu krzaków, młodych krzewów rosnących na skrajach pól i pastwisk.
8.  Dotrzymanie wymaganych terminów agrotechnicznych – konstrukcja maszyny umożliwia jakościową pracę nawet przy wysokich szybkościach
 
Dane techniczne
MULCHER MM   MM 7000
Szerokość robocza m 7
Szerokość transportowa m 3
Ilość rotorów szt. 5
Ilość noży szt. 4
Obroty wstępne 1/min 1000
Zalecana moc ciągnika* HP 200 - 220
Waga** kg 3500
*w zależności od warunków polowych
**w zależności od wyposażenia maszyny