Bez Pługa / Nauka to potęgi klucz

Idąc w ślad tytułowej myśli, 17 kwietnia 2018 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zorganizowano spotkanie poświęcone zagadnieniom uprawy pasowej. Prelegentem wykładu organizowanego przez Koło Naukowe Rolników SGGW w Warszawie był  prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski z Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

W prezentacji  pt. „Technologia strip-till – przesłanki naukowe, badania praktyczne” prof. Jaskulski omówił m.in.: miejsce technologii strip-till w klasyfikacji współczesnych systemów uprawy roli, rolę resztek roślinnych i mulczu. Profesor przedstawił różnice mineralizacji próchnicy w technologii orkowej i bezorkowej oraz wpływ stosowania uprawy pasowej na właściwości gleby oraz zaprezentował wyniki licznych badań porównujących technologię orkową, bezorkową oraz strip-till. Prowadzący podkreślał, jak ważne jest wykorzystanie odpowiednich maszyn, m.in.: kombajnu z dobrze pracującą sieczkarnią czy też agregatu do uprawy pasowej wyposażonego w odpowiednie elementy robocze. Wśród zalet technologii strip-till wymienione zostały takie czynniki, jak: ograniczenie erozji wodnej i wietrznej, zapobieganie rozmyciu struktury i zaskorupieniu gleby, oszczędności w czasie poświęconym na uprawę oraz zmniejszenie zużycia nawozów mineralnych i paliwa. Nie mniej istotna jest różnica w wydatkach na nowy sprzęt, na który w technologii strip till przeznacza się średnio 90 tys. euro mniej niż na maszyny wykorzystywane w tradycyjnej technologii orkowej. Jak mówi pewne przysłowie „każdy kij ma dwa końce” – nie zabrakło zatem przytoczenia wad technologii strip-till, wśród których wymienia się większe nasilenie występowania szkodników czy też utrudnienia w wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych.

Przedstawione wyniki badań pokazywały, że w latach o korzystnym przebiegu pogody plony roślin w technologii orkowej i technologii strip-till były porównywalne, jednakże w latach o niesprzyjających warunkach pogodowych znaczną przewagą w plonowaniu wyróżniała się technologia uprawy pasowej. Aby nie być gołosłownym, przekazane treści i wyniki badań poparte były zdjęciami z przeprowadzanych doświadczeń.

Puentą spotkania można mianować stwierdzenie, że nie ma technologii idealnej, ale trzeba wybierać mniejsze zło. Przedstawione podczas spotkania argumenty bezsprzecznie stawiały na pierwszym miejscu technologię strip-till. Zanim jednak spotkanie dobiegło końca, nie zabrakło pytań i dyskusji. Sala wypełniona słuchaczami jest dowodem, że temat uproszczeń w uprawie jest ciekawy dla młodych rolników, którzy chętnie przyswajają przekazywaną wiedzę dotyczącą nowych technologii w polskim rolnictwie.

Marcin Gryn
redakcja@bezpluga.pl