Bez Pługa / Nauka w Kole się toczy
We wtorek 22 maja Koło Naukowe Rolników SGGW w Warszawie we współpracy z magazynem „Bez Pługa” rozpoczęło kolejny cykl spotkań pod hasłem „Uprawiaj Bez Pługa”. Spotkanie zaczęło się wykładem na temat innowacyjnych technik siewu w systemach uprawy bezorkowej, podjętym przez Michała Zabosta reprezentującego firmę Pӧttinger.Na wstępie został wyświetlony film przedstawiający historię firmy, począwszy od pierwszej sieczkarni toporowej, po nowoczesne rozwiązania stosowane w wielu maszynach do zbioru zielonek oraz całej gamy maszyn uprawowych. Głównym tematem były problemy z siewem roślin powodowane często przez okresowe susze lub nadmiar wody. Przybliżano ponadto rozwiązania oferowane producentom rolnym przez firmę Pӧttinger. Podczas spotkania zwrócono uwagę główne czynniki warunkujące plon, takie jak światło, temperatura, woda i czas. Dwoma ostatnimi czynnikami gospodaruje jednak rolnik z pomocą odpowiedniego sprzętu i technologii. Mówiąc o czasie i wodzie, większości z nas na myśl przychodzi technologia strip-till, jednak Pӧttinger poszedł o krok do przodu i przedstawił serię siewników Terrasem Wave Disc, wyposażonych w sekcję specjalnych talerzy falistych poprzedzających sekcje siewną. Pracują one na niewielkiej głębokości oraz uprawiają tylko 27% powierzchni pola przy rozstawie redlic 16,7 cm oraz odpowiednio 36% dla rozstawu rzędów 12,5cm. Taki tryb pracy siewnika zapewnia minimalną ingerencję w strukturę na glebach wilgotnych, ograniczenie strat wody podczas suszy, eliminację problemu erozji oraz ograniczone nakłady energii na uprawę. To wszystko przekłada się na większy zysk ekonomiczny dla rolnika oraz znaczną oszczędność czasu.


Bardzo istotny jest też wpływ technologii siewu z wykorzystaniem siewnika Terrasem Wave Disc na zachwaszczenie, który dzięki temu, że nie odwraca gleby, ogranicza występowanie uporczywych chwastów. Wykład pokazał, że rolnictwo ciągle idzie naprzód i nawet technologia strip-till, która jest stosunkowo nową technologią w Polsce, może mieć korzystniejszą alternatywę.


Podczas spotkania nie zabrakło również wymiany zdań oraz doświadczeń między zgromadzonymi uczestnikami spotkania i prowadzącym. Każde pytanie znalazło trafną odpowiedź oraz zostało szeroko omówione. Spotkanie pokazało, że młodzi rolnicy próbują uproszczeń lub szukają nowych rozwiązań oraz poważnie zastanawiają się nad zmianą technologii z tradycyjnej na bezorkową. Uczestnicy zakończyli spotkanie z satysfakcją oraz chęcią dalszego rozwoju w temacie uprawy bezorkowej, który będą mogli kontynuować podczas kolejnych spotkań z cyklu „Uprawiaj Bez Pługa”.

Tekst i zdjęcia: Marcin Gryn.