Bez Pługa / Nawożenie donasienne
Wielkość i jakość plonu zależy w dużej mierze od prawidłowo prowadzonej agrotechniki uwzględniającej właściwą ochronę upraw i ich nawożenie. Warto już od najwcześniejszych stadiów rozwojowych zapewnić roślinom jak najlepsze warunki wzrostu i rozwoju. Zaprawianie ziaren można połączyć z nawożeniem donasiennym. W ten sposób nie tylko chronimy plantację przed patogenami, ale też przygotowujemy rośliny do zimy i gwarantujemy im prawidłowe odżywienie. W początkowych etapach rozwoju roślin koniecznie należy zadbać o zapewnienie im nie tylko makroskładników, jak azot i fosfor, ale też mikroelementów – manganu, cynku i magnezu.

Wymienione składniki można dostarczyć roślinom, stosując Teprosyn Cereale oraz Teprosyn Mn, nawozy donasienne firmy Sumi Agro Poland.

Formulacja Teprosyn Cereale została opracowana i przygotowana specjalnie pod kątem specyficznych wymagań zbóż, zapewniając im doskonałe warunki wzrostu i rozwoju. Zawartość składników odżywczych wynosi odpowiednio: azot – 69 g/l; fosfor – 82 g/l; miedź – 50 g/l; mangan – 250 g/l; cynk – 120 g/l. Z kolei Teprosyn Mn to skoncentrowany manganowy nawóz donasienny, w którym zawartość tego pierwiastka wynosi aż 500 g/l.
Teprosyn Cereale stosuje się w dawce 2,5 l/t ziarna zbóż, z kolei Teprosyn Mn w dawce 3 l/t ziarna zbóż. Teprosyn Mn można także stosować w dawce 4 l/t ziarna kukurydzy, 10 l/t nasion rzepaku oraz 3 l/t nasion grochu i fasoli.

Więcej informacji znajdziecie na stronie www.sumiagro.pl. Tam też znajdziecie wszystkie etykiety i instrukcje dotyczące wspomnainych środków.