Bez Pługa / Nawożenie i ochrona roślin z VIFLO
Ogromną rolę w uprawie i ochronie roślin odgrywa nawożenie nawozami zasobnymi w mikro- i makroelementy, niezbędnymi do prawidłowego rozwoju roślin. Właściwa, dobrana do potrzeb danej uprawy dawka nawozów nie tylko wpływa na rozwój, ale i niejednokrotnie wspiera ochronę roślin przed chorobami. Jedną z metod skutecznego podawania roślinom składników pokarmowych jest dolistna aplikacja nawozów. Gwarantuje ona szybkie tempo pobierania składników, umożliwia ponadto dostarczenie roślinom optymalnej dawki makro- i mikroelementów.

Nanotechnologia w służbie roślinom
Nawozy VIFLO® to seria nowoczesnych nawozów dolistnych, wzbogaconych o mikro- i makroelementy, stworzona przez firmę Vet-Agro na potrzeby upraw rolniczych i ogrodniczych. W wybranych nawozach serii VIFLO®, tj. w Chitosolu Silver oraz Viflo Cal S, zastosowano innowacyjne rozwiązanie: składniki mineralne występują tutaj w połączeniu z nanocząsteczkami srebra lub miedzi, co owocuje szczególnymi właściwościami tej grupy produktów.
Nanocząsteczki, z uwagi na swoje małe rozmiary, mają szczególną właściwość: niezwykle szybko rozprzestrzeniają się w roślinie. Są bowiem obdarzone dużą, w stosunku do rozmiaru, powierzchnią czynną, co oznacza ułatwioną ich absorpcję przez przestrzenie międzykutykularne, przetchlinki i aparaty szparkowe roślin. Udowodniono też skuteczne działanie bakteriobójcze cząsteczek nano (szczególnie nanosrebra) i grzybobójcze (nanomiedzi). 

Budowa i mechanizm działania
Nanokoloidalne roztwory wapnia, srebra, miedzi czy mikroskładników są zawieszone w chitozanie – substancji organicznej zaliczanej do polisacharydów, pochodnej chityny. Chitozan otrzymywany jest z pancerzy skorupiaków morskich. Cechują go bioaktywność, nietoksyczność i biodegradowalność. Chroni środowisko roślinne, niszcząc komórki bakterii oraz grzybów pleśniowych i drożdżoidalnych. Zapewnia również szybkie pobranie i przemieszczanie się składników nawozu w roślinie. 
Obecne w nawozie nanocząsteczki srebra gwarantują natlenienie komórek roślinnych, aktywizują ich procesy życiowe, tj. fotosyntezę, oddychanie, pobieranie i transport składników pokarmowych oraz stymulują naturalne mechanizmy obronne. Połączenie chitozanu i cząsteczek srebra, wapnia, miedzi czy mikroskładników w nawozie umożliwia zgodne, synergetyczne działanie w roślinie.

Prowadzone badania 
Producent nawozów, firma Vet-Agro, w celu sprawdzenia jakości i skuteczności produktów ViFLO współpracuje z naukowcami z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach i Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego W Brzeznej.
Przeprowadzono tam wiele doświadczeń, które potwierdziły, że nawozy z tej serii poprawiają wzrost roślin i jakość plonu, polepszają zdolność przechowalniczą owoców oraz warzyw, są dobrze rozpuszczalne w wodzie i nie ulegają procesom krystalizacji w normalnych warunkach przechowywania.

Wsparcie ochrony roślin
W prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie doświadczeniach badano wpływ nawozu Viflo Cal S na procesy fizjologiczne w liściach buraków cukrowych, plon korzeni i zawartość cukru. 
Wykonano trzy opryski w dawce 3 l/ha w okresie lipiec-sierpień, w czasie największego zagrożenia plantacji chorobami grzybowymi (przede wszystkim chwościkiem). Porównywano też efekt  łącznego stosowania nawozu Viflo Cal S z preparatem przeciw chwościkowi Eminent 125 SL.

Wnioski
Oprysk roztworem nawozu Viflo Cal S w przeprowadzonym doświadczeniu przyczynił się do zwiększenia plonu korzeni z 1 ha średnio o 23% i zwiększył procentową zawartość cukru w korzeniach o 19% (w stosunku do kontroli).