Bez Pługa / Nowa aplikacja mobilna dla rolników
Od marca rolnicy w Polsce mogą korzystać z DuPont™ Evalio® AgriXpert – nowej aplikacji mobilnej ułatwiającej rozpoznawanie chwastów bezpośrednio z poziomu telefonu komórkowego. Rozwiązanie pomaga rozpoznawać chwasty i dobierać produkty do ich zwalczania. Ponadto umożliwia szybki kontakt ze specjalistami DuPont w zakresie ochrony herbicydowej.
 
Dzięki aplikacji można szybko porównać chwasty rosnące na polu ze zdjęciem z bazy ponad 300 chwastów. Każdy chwast jest prezentowany w dużym zbliżeniu na trzech fotografiach w różnych fazach rozwoju: kiełkowanie, dojrzałość i kwitnienie. Funkcja „dotknij i powiększ” pomaga w prawidłowej identyfikacji chwastów. Gdy rolnik zauważy na swojej plantacji chwasty dwuliścienne, które chce zidentyfikować, wybiera w aplikacji opcję „chwasty dwuliścienne”. Następnie może zawęzić wyszukiwanie, wybierając dalsze cechy charakterystyczne kwiatów lub liści. Jeśli wybierze „liście”, może znów doprecyzować wyszukiwanie, wybierając fazę rozwoju chwastów. Za każdym razem, gdy użytkownik wybiera kolejny parametr filtru, zobaczy na dole ekranu pasek z nowymi wynikami wyszukiwania. Im więcej cech wybierze, tym mniej wyników pojawi się na wyświetlaczu. Po kliknięciu „Przeglądaj wszystkie wyniki” na ekranie telefonu wyświetli się lista chwastów spełniających wybrane kryteria wyszukiwania.
Aplikacja jest poręcznym, mobilnym atlasem chwastów zawierającym szczegółowe opisy i zdjęcia chwastów wraz z poradami w zakresie ich kontroli. Evalio® AgriXpert podpowiada, jaki herbicyd wybrać do walki z rozpoznanym zagrożeniem. Trzy plusy oznaczają, że chwasty są bardzo wrażliwe na działanie środka, dwa plusy – wrażliwe, jeden plus – umiarkowanie wrażliwe. Można także wyszukiwać produkt wg rodzaju upraw. Na ekranie wyświetli się skrócony opis produktu i lista upraw,
w których zalecane jest stosowanie środka. Po stuknięciu w zakładkę „Chwasty” wyświetli się lista chwastów zwalczanych przez dany środek. W aplikacji znajdują także rekomendacje w zakresie stosowania produktu, zgodne z dawkami podanymi w etykietach rejestracyjnych produktów.
Aplikacja została również wyposażona w funkcję „Skontaktuj się z ekspertem”. Użytkownik może wykonać zdjęcie nierozpoznanego chwastu i wysłać je bezpośrednio do zespołu DuPont. Zdjęcie można zrobić, korzystając z aparatu fotograficznego w telefonie, warto wykonać serię fotek i zaznaczyć w galerii te, które mają zostać wysłane. Zdjęcia zostaną dołączone do wiadomości e-mail. Następnie wystarczy podać informacje na temat uprawy, fazę rozwoju roślin uprawnych i wysłać. Specjaliści od ochrony herbicydowej DuPont pomogą w identyfikacji chwastu i udzielą porad w zakresie jego zwalczania.
Aplikacja mobilna DuPont™ Evalio® AgriXpert została zaprojektowana dla systemów Android oraz iOS.