Bez Pługa / Nowości firmy Sumi Agro
Nowy środek przędziorkobójczy Nissorun Strong 250 SC to preparat, którego substancją czynną jest heksytiazoks. Nowa receptura jest pięciokrotnie bardziej stężona od poprzedniego produktu. Jak zapewnia producent jest bezpieczna dla stosującego oraz dla roślin i środowiska. Preparat przeznaczony jest do aplikacji w uprawie jabłoni, gruszy, truskawki i warzyw uprawianych pod osłonami (takich jak papryka, pomidor, ogórek). Można go również stosować w mieszaninie z preparatami olejowymi.
 
Nowym środkiem w ofercie firmy Sumi Agro Poland jest również Kanemite 150 SC. Ten akarycyd zawiera nowatorską substancją czynną acekwinocyl i zalecany jest w walce z przędziorkami. Środek przeznaczony jest do stosowania w uprawie jabłoni w celu zwalczania przędziorka owocowca we wszystkich stadiach rozwojowych (jaja i formy ruchome), od pojawienia się szkodnika aż do zbiorów. Trwają prace nad rozszerzeniem zakresu stosowania środka dla upraw takich jak grusza, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne i szkółki leśne.
 
Kolejna nowość to Mixanil 425 S.C, środek przeznaczony do ochrony ziemniaków przed sprawcą zarazy ziemniaka. Zawiera cymoksanil o działaniu wgłębnym oraz kontaktowo działający chlorotalonil. Preparat zwalcza szczepy Phytophthora infestans, odporne na fenyloamidy.
 
Do zwalczania sprawcy zarazy ziemniaka przeznaczony jest także Lieto 66 WG, dwuskładnikowy fungicyd z nową substancją czynną. Środek zawiera cymoksanil o działaniu wgłębnym oraz zoksamid o działaniu kontaktowym. Kombinacja tych substancji skutecznie przeciwdziała odpornościom. Preparat jest przydatny w wielozabiegowej, intensywnej technologii uprawy. Jego atutem jest krótki okres karencji (7 dni).
 
Wśród nowości wprowadzonych przez Sumi Agro Poland w 2015 r. są również Biosild Top 370 FS oraz Fezan Plus 226 SC. Biosild Top 370 FS to dwuskładnikowa zaprawa zbożowa. Dzięki zawartości tiofanatu metylowego, który nie wchodzi w skład żadnej innej zaprawy zarejestrowanej w Polsce, stanowi wartościowe uzupełnienie tego segmentu. Środek jest szczególnie przydatny w zwalczaniu chorób fuzaryjnych takich, jak fuzaryjna zgorzel siewek czy pleśń śniegowa w początkowym okresie rozwoju rośliny uprawnej. Z kolei Fezan Plus 226 SC to fungicyd zbożowy o unikalnej kombinacji dwóch substancji czynnych: tebukonazolu i chlorotalonit o odmiennym sposobie działania.
 
Poza tym Sumi Agro poinformowała o powiększeniu zakresu stosowania kluczowych produktów w portfolio spółki. Rejestracje Mospilanu 20 SP, Topsinu M 500 SC i Yamato 303 SE zostały rozszerzone o uprawy małoobszarowe. W przypadku Kendo 50 EW firma wprowadziła możliwości zwalczania mączniaka w najważniejszych gatunkach zbóż oraz w uprawach sadowniczych. W najbliższych planach rozwojowych spółki znajduje się również nowa propozycja zwalczania owadów w uprawach sadowniczych w oparciu o substancje feromonowe.