Bez Pługa / Nowy środek na szkodniki w uprawie

Boravi 50WG to nowy środek owadobójczy do zwalczania słodyszka i chowaczy w uprawie rzepaku. Preparat może być również stosowany do zwalczania stonki w uprawie ziemniaków i słodyszka rzepakowego w uprawie gorczycy. Boravi 50WG zawiera nową substancję aktywną - fosmet a dzięki granulowanej formulacji jest łatwy w stosowaniu.


Jakie szkodniki zagrażają uprawom rzepaku wiosną?

Chowacz brukwiaczek.
 Szkodliwa aktywność chrząszczy tego gatunku rozpoczyna się przy temperaturze powietrza 10–12℃, co ma miejsce najczęściej w marcu w okresie fazy rozwoju roślin BBCH 41–54.Chowacz czterozębny. Aktywność wiosenną rozpoczyna przy średniej temperaturze powietrza około 15℃, a więc później niż chowacz brukwiaczek i uszkadza rzepak w fazach rozwojowych od początku wiosennego wzrostu liści w pąkach liściowych (BBCH 41).W ostatniej dekadzie kwietnia, od fazy pojawienia się nad okrywą liściową pąków kwiatowych w zwartych jeszcze kwiatostanach (BBCH 50–52), najważniejszym szkodnikiem rzepaku ozimego staje się 
słodyszek rzepakowy. Niszczenie pączków i wygryzanie przez chrząszcze pylników kwiatowych powoduje znaczny spadek plonu.


 
Problem odporności
Powstawanie odporności owadów na insektycydy jest jednym z największych problemów w ochronie roślin. Z praktycznego punktu widzenia objawia się on tym, że środek ochrony roślin zastosowany w zalecanej dawce nie wykazuje wystarczającej skuteczności lub prawie żadną. Uodpornianie się agrofagów oznacza nie tylko duże straty środowiskowe ale również ekonomiczne, wymuszając wykonywanie większej liczby zabiegów chemicznych, co z kolei stymulować może dalsze nasilanie się odporności. Zarówno w Europie jak i w Polsce niekwestionowanym „liderem” wśród odpornych owadów jest słodyszek rzepakowy. W Polsce poziom odporności słodyszka rzepakowego jest podobny na obszarze całego kraju.
W celu przeciwdziałania pojawieniu się odporności owadów warto stosować kilka ważnych zasad:
  • Oprysk wykonywać w momencie przekroczenia przez szkodnika progu ekonomicznej szkodliwości
  • Stosować zalecane dawki zgodnie z etykietą, pamiętając, że zbyt niskie dawki selekcjonują szybko populacje o średnim stopniu odporności, a zbyt wysokie prowadzą do wykształcenia odporności o stopniu bardzo silnym
  • Opryskiwać plantację w stadium rozwojowym owada najbardziej wrażliwym na środek ochrony roślin
  • Zabieg przeprowadzać sprawnym sprzętem, mając na uwadze prawidłowe ciśnienie i optymalne pH cieczy opryskowej
  • Daną substancję chemiczną stosować na tej samej uprawie tylko raz w sezonie wegetacyjnym, starając się w miarę możliwości rotować nie tylko substancje czynne, ale przede wszystkim grupy chemiczne o różnych mechanizmach działania nawet jeśli wiązać się to może z poniesieniem wyższych kosztów ochrony.

Bezwzględnie należy też przestrzegać zasad integrowanej ochrony roślin, pamiętając o stosowaniu metod biologicznych i agronomicznych, ograniczając środki chemiczne do bezwzględnego minimum.
 
W roku 2016 uzyskał rejestrację nowy insektycyd do ochrony rzepaku o nazwie Boravi 50 WG, zawierający w swoim składzie substancję czynną z grupy związków fosforoorganicznych – fosmet. Fosmet, na który nie występuje odporność słodyszka, idealnie wpisuje się w strategię antyodpornościową. Poprzez wprowadzenie do ochrony roślin przed szkodnikami nowej substancji chemicznej zwiększa się możliwość rotacji insektycydów i tym samym znacznie poprawia się skuteczność całej ochrony i znacząco zmniejsza ryzyko pojawienia się populacji odpornych w przyszłości.

Żródło: boravi.pl