Bez Pługa / „Panorama pól” z firmą Timac Agro
„Panorama pól” to cykliczne spotkania z rolnikami, zainicjowane przez firmę Timac Agro. Rolnicy, biorący udział w spotkaniach, otrzymują porady i konsultacje z zakresu odżywiania roślin. W 2018 roku firma zorganizowała trzy takie imprezy: w Śremie, Lipowie oraz Dębnie. Redakcja magazynu „Bez Pługa” uczestniczyła w spotkaniu w Lipowie, które odbyło się 8 czerwca w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „Bałcyny”.

Na poletkach doświadczalnych zaprezentowano technologie nawożenia pszenicy ozimej, kukurydzy i rzepaku jarego. Poletka były lustrowane przez około 150 rolników, którzy w grupach byli oprowadzani przez doradców firmy Timac Agro. Podczas oglądania upraw zorganizowano kilka punktów konsultacyjnych, w których informowano zwiedzających o uprawach i zastosowanych na polach nawozach.

To już trzecia „Panorama pól” w Bałcynach. Badania nad kukurydzą, rzepakiem jarym i pszenicą ozimą prowadzone są przez naukowców UWM. Realizowane przez nich doświadczenia polowe są analizowane od samego początku, czyli od momentu przygotowania stanowisk pod rośliny, poprzez siew, nawożenie, ochronę, aż po zbiór. Wyniki z danych kombinacji nawozowych opracowuje dla firmy Timac Agro prof. Krzysztof Jankowski – powiedział Wojciech Prokop, product manager firmy, odpowiedzialny za pokazy w Lipowie. – Wszystkie badania analizowane są w trzech powtórzeniach. Kwestia doboru odmian pszenicy i rzepaku leżała po stronie naukowców, w przypadku kukurydzy odmianę firmy Maisadour zaproponował Timac Agro.

Rośliny wysiano na poletkach doświadczalnych o powierzchni 20x50 m. Gleba w gospodarstwie w Lipowie należy do klasy IIIb o pH 6,2. Pszenicę ozimą odmiany ‘Opal’ zasiano 02.10.2017 r., kukurydzę ‘Mas 22R’ – 30.04.2018. W pierwotnym założeniu doświadczenia planowano przeprowadzić na rzepaku ozimym, który, mimo dobrego przezimowania, nie przetrzymał marcowych przymrozków przy bardzo silnych wiatrach. Rzepak jary odmiany ‘Fenjs’ zasiano 18.04.2018.

Zakład Produkcyjno-Doświadczalny UWM „Bałcyny” został scharakteryzowany przez dyrektora Wojciecha Struliłło: – Gospodarstwo „Bałcyny” ma powierzchnię 2 tys. ha. Prowadzona jest tu zarówno produkcja roślinna, jak i zwierzęca. Siejemy pszenicę, kukurydzę, rzepak i buraki cukrowe, dodatkowo mamy stado ok. 1 tys. sztuk bydła mięsnego i mlecznego. Na terenie gospodarstwa znajdują się poletka doświadczalne, na których prowadzone są liczne badania realizowane przez naukowców z Uniwersytetu w Olsztynie. Obecnie mamy 3 tys. takich poletek, o powierzchni 2x10m.

Rośliny kukurydzy nawożone nawozem Eurofertil TOP 51 NPK były nieco gęstsze, miały nieco szersze liście i bardziej zwarty pokrój.  Nawóz 51 NPK jest połączeniem składników pokarmowych, szybko działającego wapnia – MEZOCALC i opatentowanego ekstraktu z alg morskich PHYSIO+. Zawiera fosfor nowej generacji, idealnie dopasowany do potrzeb kiełkujących roślin w początkowej fazie rozwoju, a także później w fazie kwitnienia. 

 Kombinacje nawożenia w kukurydzy Nawóz/ dawka
  Przedsiewnie   Pogłównie
  161 kg mocznik
  400 kg Eurofertil Top 51 NPK
  152 kg mocznik


Physiostart to mikrogranulowany nawóz startowy przeznaczony do aplikacji podczas siewu roślin. Zawiera łatwo przyswajalne formy azotu, fosforu, siarki, wapnia oraz cynku.
 Nawóz/ dawka
 Przedsiewnie  Pogłównie
 196 kg mocznik
 174  kg superfosfat wzbogacony
 150 kg 60% sól potasowa
 20 kg Physiostart
 152 kg mocznik


Dr Marta Damszel, fitopatolog z UWM w Olsztynie, pokazywała rolnikom jak rozpoznawać choroby zbóż i jak im zapobiegać. 


Fertileader Tonic minimalizuje efekty stresów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych (N,P) i wody oraz aktywuje rozwój systemu korzeniowego roślin. 
 
 Kombinacje nawożenia wiosennego w pszenicy ozimej
 I dawka N 17.03.2018  II dawka N 20.04.2018  III dawka N 25.05.2018  Nawozy płynne
18.04.2018
 Saletra amonowa 34% N 265 kg/ha  Saletrosan 26% N 32,5% SO3 115 kg/ha; saletra amonowa 34% N 88 kg/ha  Saletra amonowa 34% N 88 kg/ha  Fertileader Tonic 2l/ha


Rośliny rzepaku jarego zostały wysiane na stanowisku po rzepaku ozimym, który nie przezimował. Na zdjęciu: porównanie korzeni rzepaku w różnych kombinacjach nawożenia. 


Nawóz Pinkstart jest połączeniem niezbędnych dla roślin w początkowych fazach rozwojowych składników pokarmowych z kompleksem o działaniu biostymulującym Physio +. Kompleks ten zawiera aminopurynę, która wpływa na szybkie i równomierne wschody roślin oraz szybki rozwój systemu korzeniowego.

Tekst i zdjęcia: M. Powałka