Bez Pługa / Podsumowanie badań polowych firmy Väderstad
Dnia 6. grudnia na zamku Topacz k/ Wrocławia odbyła się konferencja organizowana przez firmę Väderstad, w której wzięło udział ok. 300 rolników. Celem spotkania było podsumowanie doświadczeń polowych prowadzonych przez szwedzkiego producenta, które od dwóch lat realizowane są w Twardawie, położonej na południu Polski.Spotkanie otworzył przedstawiciel firmy pan Maciej Kolesiński, który przywitał uczestników i zaprezentował plan konferencji.
Podczas konferencji przedstawione zostały cztery wykłady tematyczne. W pierwszej prezentacji wystąpił prof. nzw. dr hab. Tomasz Piskier z Politechniki Koszalińskiej. Profesor podsumował wyniki z demofarmami Väderstad - projektu, którego celem były badania różnych technologii uprawy roli. Podczas prezentacji przedstawiony został wpływ systemów uprawy i jej głębokości na wielkość oraz strukturę plonów. Badaniami objęto pszenicę ozimą, rzepak ozimy, kukurydzę i soję, a głównym narzędziem uprawowym był agregat TopDown.

Drugim prelegentem był dr Tomasz Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który zaprezentował wykład pt. „Istota polowej pojemności wodnej gleb i znaczenie materii organicznej dla jej poprawy w kontekście różnych metod uprawy i warunków klimatycznych”. Doktor Piechota skupił się na znaczeniu wody dla roślin i jej dostępności w zależności od rodzaju gleby. Omówił również zagadnienia związane z zagęszczeniem i zakwaszeniem oraz wpływem nawożenia i uprawy międzyplonów na rośliny i glebę.
W kolejnej prezentacji pan Maciej Kolesiński scharakteryzował możliwości maszyn i narzędzi uprawowych szwedzkiej marki, które były wykorzystane w projekcie. Zaprezentował ich zalety w kontekście technologii niskonakładowych i wpływ na plon w zależności od przyjętego sposobu uprawy (StripDrill, TopDown, orka).
Jako ostatnia wystąpiła pani Aleksandra Ruczaj z Instytutu Ochrony Roślin PIB Oddział Sośnicowice, która zaprezentowała wyniki badań nad wpływem systemu uprawy na presję chorób.

Drugą część spotkania pod hasłem: „Nauka kontra praktyka” poprowadził pan Piotr Osiński, dyrektor generalny Väderstad i dr Ryszard Bandurowski, prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Twardawa. W czerwcu ubiegłego roku firma Väderstad wraz z RSP w Twardawie powołała do życia Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, w którym na ponad 500 hektarach prowadzone były wspólne badania. Gospodarstwo w Twardawie dysponuje glebami zróżnicowanymi pod względem jakości, od I do VI klasy. Problemem jest tu wysokie pH gleby, które blokuje dostępność części składników pokarmowych i dość mocno zróżnicowana powierzchnia pól - od pól położonych na powierzchniach płaskich do terenów pofałdowanych, pagórkowatych.
Doktor Bandurowski podkreślał, że pozytywne efekty w gospodarowaniu uzyskamy tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę wzajemne oddziaływanie nawożenia, ochrony, nasion czy uprawy. Prelegenci przekonywali zebranych, że dzięki odpowiedniej technologii przygotowania gleby można nie tylko stymulować rozwój roślin i zwiększać plony, ale również znacznie poprawić stan sprawności oraz stabilności struktury gleby. Wskazywali na praktyczne rozwiązania, za sprawą których z pomocą nowoczesnych technologii produkcji można osiągnąć te cele.


Konferencję otworzył pan Maciej Kolesiński.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wykładów słuchało ok. 300 rolników.

Prof. Piskier z Politechniki Koszalińskiej przedstawił m.in. wyniki badań dotyczące wpływu technologii uprawy roli na plon. 

Prof. Tomasz Piskier podczas wykładu.

Dr Tomasz Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozbaniu zreferował m.in. znaczenie wody dla roślin.


Pani Aleksandra Ruczej przedstawiła wyniki badań nad wpływem sposobu uprawy na presję chorób, prowadzonych w IOR PIB Oddział Sośnicowice.

Drugą część spotkania pod hasłem: "Nauka kontra praktyka" poprowadzili Piotr Osiński, dyrektor generalny f. Vaderstad i dr Ryszard Bandurowski, prezes RSP Twardawa.