Bez Pługa / Polacy znają pszenicę, a nie doceniają pszenżyta
Pszenica jest nie tylko głównym zbożem uprawianym w Polsce, jest także trafnie wskazywana przez Polaków jako dominująca w naszym kraju uprawa. W badaniu IMAS Agri zapytaliśmy o najpowszechniej uprawiane w Polsce zboża.
 
Wśród respondentów uczestniczących w sondażu IMAS Agri, aż 86 proc. wskazało prawidłowo na pszenicę, która rzeczywiście jest uprawiana na największym obszarze przeznaczonym pod zasiew zbóż. W przypadku pozostałych upraw mamy mniej trafne intuicje. Polakom wydaje się, że popularnymi uprawami są żyto, kukurydza oraz owies. A tylko 2 proc. Polaków prawidłowo wytypowało trzy najczęściej uprawiane zboża w Polsce, natomiast 40 proc. wskazało prawidłowo dwa z nich.


W rzeczywistości,  pod względem powierzchni upraw na pierwszym miejscu jest pszenica, natomiast na drugim i trzecim miejscu znajdują się pszenżyto i jęczmień. W sondażu wskazano więc na zboża tradycyjnie kojarzone z polskim pejzażem wsi, nie doceniono natomiast odmian bardziej specjalistycznych, związanych np. z żywieniem zwierząt.


Ciekawostką jest, że Polacy nie doceniają pszenżyta. Tylko 23 proc. wskazuje, że jest to popularna w Polsce uprawa. Polska natomiast jest największym producentem tego zboża na świecie. Produkujemy ponad 5 mln ton pszenżyta rocznie, co stanowi prawie 1/3 światowej produkcji. Pod zasiew tego zboża, w 2016 roku rolnicy przeznaczyli blisko 1,4 mln ha, co stanowi 19 proc. całej powierzchni obsianej zbożem w Polsce.

Więcej raportów IMAS Agri  można znaleźć na stronie imas.pl.


Źródło: IMAS International.